خبر خبر

خرداد 97؛ جابجايي بيش از سه ميليون و 800 هزار مسافر در فرودگاه‎هاي کشور
آمار شاخص‎هاي هوانوردي خرداد 97، از جابجايي حدود سه ميليون و 864 هزار و 913 مسافر در فرودگاه‎هاي تحت مالکيت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران خبر مي‎دهد.

به گزارش روابط عمومي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، طبق آمار ارائه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردي و فرودگاهي معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاههاي تحت مالکیت این شرکت در خرداد، با انجام 33 هزار و451 فروند نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه حدود 37 ميليون کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابجا کند.

بر همين اساس در خرداد 97، فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 628 فروند بيشترين نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجايي نزدیک به یک ميليون و 207 هزار مسافر پرترافيكترين فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با 5268 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش نزديك به 730 هزار مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با 4061 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بيش از 587 هزار مسافر در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد.

در این بین فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذيرش بیش از 11 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از هشت میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از شش میلیون کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

طبق این آمار سهم پروازهاي داخلي از كل پروازهاي خرداد 97، نشست و برخاست 27 هزار و 766 فروند هواپیماست كه طي آن بيش از سه ميليون مسافر و نزدیک به 22 ميليون كيلوگرم بار منتقل شدهاست.

با توجه به اينكه تمام پروازهاي فرودگاه مهرآباد داخلي است، در اين بخش نيز اين فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 4511 فروند نشست و برخاست، نزدیک به 635 هزار اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پذيرش بیش از چهار ميليون و 600 هزار كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شيراز با 2503 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش بیش از 231 هزار مسافر و ارسال و پذيرش نزديك به يك ميليون و 700 هزار  كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد.

همچنین طبق این آمار سهم پروازهاي خارجي خرداد 97، در فرودگاههاي بينالمللي تحت مالكيت شركت فرودگاهها نيز، نشست و برخاست 5685 فروند هواپيما است كه طي آن بيش از 773 هزار مسافر اعزام و پذیرش و بيش از 15 ميليون كيلوگرم بار ارسال و پذیرش شدهاست.

در اين بخش فرودگاه امام خميني (ره) با نشست و برخاست 3993 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بیش از 586 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بيش از 11 ميليون كيلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با ميزباني 757 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بيش از 95 هزار مسافر و ارسال و پذيرش نزديك به يك ميليون و 700 هزار كيلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 292 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بيش از 28 هزار مسافر و ارسال و پذيرش نزدیک به 928 هزار كيلوگرم بار در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری