خبر خبر

تفسير چگونگي مهلت دادن پروردگار به منافقان در محفل انس با قرآن کريم
چهل و چهارمين محفل انس با قرآن کريم مديران ستادي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با تشريح آيه‌ 15 سوره بقره در تفسير چگونگي برخورد پروردگار با منافقان طغيانگر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، چهل و چهارمين محفل انس با قرآن كريم مديران ستادي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران صبح امروز،  19 تير، با سخنان مشاور مديرعامل و رئيس ستاد اقامه نماز این شركت برگزار شد.

محمد عباسي در اين جلسه با اشاره به آيه « الله يستهزي بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهون» گفت: خداوند آنان (منافقان) را به استهزا مي گيرد و آنان را در طغيانشان مهلت مي دهد تا سرگردان شوند. يستهزي يعني استهزا مي كند و طغيان به معناي سركشي و تجاوز از حريم هاست. يمد نيز در اصل به معناي كش دادن است و معناي ديگر آن مدد كردن است، در اينجا يمد به مهلت دادن اشاره مي كند كه اين مهلت دادن نوعي مدد كردن است. يعمهون نيز از عمه به معناي سرگردان، حيرت، رفت و آمد بي هدف، به بن بست رسيدن و رفتن به راهنماست.

وي با اشاره به اينكه در تفسير كشاف معناي عمه كوري ظاهري و عمه، كوري باطني عنوان شده است،  توضيح داد: عبارت «و يمدهم في طغيانهم يعمهون» اشاره دارد كه خدا منافقان را استهزا مي كند و مهلتشان مي دهد تا به بن بست برسند و در طغيانشان سرگردان باشند، يعني هركس كه در زندگي خود، خدامحور نباشد تمام تلاش هاي وي به سرگرداني و بن بست مي رسد. شخص طغيانگر وقتي مي بيند اعمالش براي وي آرامش به ارمغان نمي آورد، به پوچي خواهد رسيد و وي به اين نتيجه مي رسد كه زندگي يك چرخه مداربسته اي نيست و بنابراين تمام تلاشش خوب خوردن و خوب خوابيدن است و فرد ماده گرا هيچ تفسيري از آفرينش و زندگي خود ندارد و حتي ممكن است كارش به خودكشي هم برسد.

عباسي افزود: امام رضا (ع) در تفسير اين آيه مي فرمايد كه خداوند اهل مكر و خدعه و استهزا نيست ولي جزاي مكر و استهزاي آنان را مي دهد و در توحيد شيخ صدوق همين عبارت از امام رضا (ع) نقل شده كه خداوند در مقابل مجازات مي كند و آنان را در طغيان و سركشي خودشان رها مي كند تا سردرگم و غرق شوند و چه سزايي سخت تر از قساوت قلب  و تسلط شيطان، ميل به گناه، بي رغبتي به عبادت، همراهي با افراد نااهل،  سرگرم شدن به دنيا و در مجموع غفلت كردن است كه تمام اين موارد مصداق رها شدن در طغيان و سركشي منافق است.

اين قاري بينالمللي قرآن كريم گفت: اينكه خدا منافقان را به استهزا مي گيرد شايد به اين معنا باشد كه خداوند مسخرعه شدن مومنان را مانند تمسخر گرفتن خودش مي داند و بنابراين خود خداوند از مومنان پشتيباني و حمايت  مي كند (الله يستهزي) . از قول خداوند آمده است كه «من اهان لي وليا فقد ارصد لمحاربتي» هركس به يكي از دوستان من تحقير و توهين روا بدارد به جنگ با من پرداخته است.

رئيس ستاد اقامه نماز شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران عنوان كرد: و يمدهم به معناي مهلت دادن به كسي در حكم مدد كردن وي است تا در اين زمان كه مهلت دارد كارش را ادامه دهد يعني خداوند به گناهكار فرصت مي دهد و كمكش مي كند تا توبه كند و برگردد ولي درباره منافق آن است كه وي را در طغيان خودش مدد و مهلت مي دهد تا غرق گناه بيشتري شود. كيفرهاي الهي متناسب با گناهان است و در برابر انما نحن مستهزئون، الله يستهزي آمده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری