خبر خبر

هم انديشي براي برطرف کردن مشکل معارضان اراضي فرودگاه بجنورد
در جلسه اي با حضور استاندار خراسان شمالي و مدير ساماندهي عرصه و اماکن فرودگاهي مشکلات مالکان و معارضان زمين هاي الحاقي به فرودگاه بجنورد در طرح توسعه بررسي شد.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه بجنورد، در این جلسه پس از تبادل نظر مقرر شد، تمام مالکان و مدعیانی که اسناد مالکیت دارند با حضور در محاکم قضایی و طرح دعوی و دریافت حکم مراجع قضایی به فرودگاه مراجعه كنند و شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران متعهد شد به محض اثبات مالکیت افراد طبق نظر مراجع قضایی نسبت به پرداخت وجه زمین طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام كند.

مجموع مساحت زمین های مورد ادعا حدود 10 هکتار است كه بخشي از اراضي طرح توسعه فرودگاه بجنورد را شامل مي شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری