خبر خبر

تقدير مه‎آبادي از عوامل راه‎اندازي اولين مرکز فرعي جستجو و نجات هوايي در زاهدان
رئيس هيأت مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران طي پيام‎هاي جداگانه‎اي از دست‎اندرکاران راه‎اندازي اولين مرکز فرعي جستجو و نجات هوايي در فرودگاه زاهدان تقدير و تشکر کرد.

به گزارش روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، حسن اعرابیمقدم مدیرکل، احمد ماهگلی معاون عملیات هوانوردی و احمد کیخا رئیس اداره مراقبت پرواز فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان افرادی هستند که توسط رحمت اله مه آبادی مورد تقدیر قرار گرفته اند.

وی در متن پیام خود آورده است: مدیریت بهینه و کارآمد و همچنین غلبه بر بحرانهای ناشی از سوانح و حوادث هوایی به منظور صیانت از دستاوردهای هوانوردی مستلزم تأمین بسترهای سختافزاری و نیروی انسانی مناسب، ارتقای فرآیندها و رویههای تخصصی، عملیاتی و علمی است.

مه آبادی افزوده است: اینک که با تلاش مستمر و عملکرد مطلوب ضمن تحکیم پیوندهای حوزه عملیاتی در آن اداره کل در جهت تعالی و اصلاح و بهبود زیرساختهای اولین مرکز فرعی جستجو و نجات هوایی را به طور مستقل راهاندازی و افتتاح کردهاید مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام میکنم.

گفتنی است؛ بر اساس الزامات بینالمللی و ملی قوانین هوانوردی همه کشورها باید مراکزی را برای جستجو و نجات هوایی ایجاد کنند. به همین منظور در ایران یک مرکز اصلی جستجو و نجات هوایی در تهران ایجاد شده است و بر اساس تقسیمبندی جغرافیایی کشور 9 فرودگاه مهرآباد، مشهد، اصفهان، بندرعباس، بوشهر، زاهدان، کرمان، تبریز و کرمانشاه برای ایجاد مرکز فرعی انتخاب شدهاند. در همین زمینه مرکز فرعی جستجو و نجات هوایی فرودگاه زاهدان به عنوان اولین مرکز روز 11 مهر افتتاح شده است که انتظار میرود با فعالیت خود عمليات جستجو و امداد و نجات سوانح و حوادث هوايي در منطقه جنوب شرقي کشور را با سرعت بیشتری انجام دهد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری