خبر خبر

مديران ايمني در فرودگاه اصفهان آموزش مي بينند
فرودگاه اصفهان ميزبان دوره آموزشي تحليل ريشه اي علل سوانح و حوادث هوانوردي با حضو ر مديران ايمني فرودگاه هاي مختلف است.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه هاي اصفهان در اين دوره مديران ايمني با روش هاي حل مساله و پيدا كردن علت هاي  ريشه اي سوانح و حوادث براي تهيه و طرح اقدامات پيشگيرانه به صورت عملي و تئوري آشنا مي شوند.

نخستين مرحله اين دوره از هفتم تا يازدهم مهر در فرودگاه مشهد برگزار شد و اكنون مرحله دوم از 28 مهر تا دوم آبان در فرودگاه اصفهان با حضور محمد الهي نيا مدير ايمني شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و 20 نفر از مديران ايمني ستادي و فرودگاهي و تدريس مجيد مهدوي زفرقندي و سيد جمال قادري نسب در حال برگزاري است.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری