خبر خبر

همه فرودگاه‎ها تا اواسط سال آينده از يک طرح جامع اوليه برخوردار مي شوند/ نظارت اجرايي پروژه ها به مديران فرودگاهي تفويض مي شود
عضو هيأت مديره و معاون عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران گفت: همه فرودگاه‎ها تا اواسط سال آينده داراي يک طرح جامع اوليه خواهند شد و اين به ما کمک مي کند که از اجراي پروژه‎هاي خارج از روال خودداري کنيم.

به گزارش روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، غلامحسین باقریان در هماندیشی مدیران ستادی و فرودگاهی گفت: با وجودی که باید ابنیه و ساختمانهای اداری هم مورد توجه باشد اما اولویت و اصل کار را بر خدمترسانی به مسافران بگذاریم بنابراین باید به اجرای پروژههای مربوط به محوطه ایرساید و ترمینال و دسترسیها و غیره که مستقیم مربوط به مسافران میشود، بپردازیم. مردم باید احساس کنند که به آنها توجه میشود. گرچه اکنون بهتر از قبل شده است اما باید بیش از اینها مورد توجه قرار گیرد.

وی در بیان چند نکته مهم در اجرای پروژههای فرودگاهی با اشاره به اینکه در پروژه‎های بهسازی که بر اساس بودجههای جاری تامین هزینه میشوند از خریدهای سرمایهای خودداری شود زیرا تخلف محسوب میشود، گفت: مستندات کافی و ضروری در مورد هر پروژه نظیر زمانبندی و تعهدات را آرشیو کنید تا در صورت نیاز به برخورد قانونی با پیمانکار مستندات لازم و قانونی در اختیار داشته باشیم.

معاون عملیات فرودگاهی ادامه داد: همه فرودگاهها تا اواسط سال آینده دارای یک طرح جامع اولیه خواهند شد و این به ما کمک می کند که از اجرای پروژههای خارج از روال خودداری کنیم.

وی در مورد شیوه مدیریت پروژه‎های فرودگاهی گفت: قصد داریم همانطور که پروژههای فرودگاهی مربوط به فرودگاهها هستند نظارت اجرایی آن را هم به مدیران خود فرودگاهها تفویض کنیم اما نظارت بر امور فنی برعهده خود ستاد باقی بماند. برای این کار باید دستورالعملی تدوین شود که نیازمند ارائه پیشنهاد از طرف شماست.

باقریان با تاکید بر توجه به دستورالعملهای امنیتی گفت: حفظ و نگهداری تجهیزاتی که برای فرودگاه ها ارسال می شود را مورد توجه قرار دهید و در صورت عدم نیاز عودت داده شود.

وی در پایان گفت: اکنون زمانی است که میتوانیم در کنار مسائل عمرانی به مسائل زیباسازی بپردازیم و به نظر من برای اینکار باید یک کارگروه با حضور مدیران فرودگاهی و کارشناسان تشکیل شود وبرنامه زیباسازی برای فرودگاهها تدوین شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری