خبر خبر

شفافيت مالي؛ احترام به حقوق شهروندي
معاون توسعه مديريت و منابع در همايش هم‎انديشي مديران فرودگاه‎ها و ستاد گفت: امروز شاهد شفافيت مالي در شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران و اخذ نظريه "مطلوب" در حساب‎هاي مالي از سازمان حسابرسي کل کشور هستيم و از اين بابت بايد از همکاران کليه مديران فرودگاه‎ها تشکر کنم.

به گزارش روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، محمدرضا امامی گفت: با تکمیل و ارتقای سیستم BPMS شرکت، قادر به دریافت گزارش برخط از وضعیت نیروی انسانی شرکت شدهایم و با اتصال تمام فرودگاههای تحت پوشش شرکت به این سیستم با پیادهسازی فرآیندهای پرکاربرد اداری در بستر این سامانه به نحو بسیار مطلوبی از مکاتبات کاغذی در این زمینه کاسته شده و صرفهجوییهای بسیار خوبی را برای شرکت در برداشته است.

وی با اشاره به اینکه امکان اتصال سیستم ارزیابی عملکرد به BPMS فراهم شده است، گفت: بستر مناسبی برای برنامهریزی و صرفهجویی و ارتقای بهرهوری و کاهش مراجعات حضوری کارکنان ستادی و فرودگاهی برای پیگیری امورات جاری و اداری در راستای حمایت از حقوق شهروندی سازمانی فراهم آمده است.

امامی ادامه داد: این رویکرد مرهون زحمات و همکاریهای همکاران محترم شاغل در اداره فناوری و مخابرات ستاد و همه مدیران فرودگاههای کشور است که جای تشکر بویژه از جناب آقای باقریان معاون محترم عملیات فرودگاهی دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع با اشاره به شرایط استخدام در شرکتهای دولتی با اعلام این مطلب که شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به عنوان یک شرکت "پیش رو" توانسته است برنامه جامع نیروی انسانی خود را به تایید مرجع مربوطه در ریاست جمهوری برساند، گفت: امیدواریم که پس از تصویب نهایی در مراجع ذیربط، براساس اولویتها و نیازهای ابلاغی اجازه فرآیند جذب نیرو را در شرکت مطابق با ضوابط و مقررات و قوانین مربوطه دریافت کینم.

وی از مدیران فرودگاهها تقاضا کرد که از ارسال درخواستهای استخدام به ستاد در شرایط فعلی خودداری کنند و افزود: همچنین از ارسال درخواست تعویق زمان بازنشستگی برای صاحب منزلتان عزیزی که به مرحله بازنشستگی رسیدهاند خودداری فرمایید چراکه بنابر سیاستهای شرکت و قوانین مربوطه نمی توانیم با آن موافقت کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع در پایان از مدیران فرودگاههای کشور درخواست کرد که برای تمامی خریدها از سیستم تدارکات دولت استفاده کرده، قراردادهای پیمانکاران را با دقت کنترل کنند و از درخواست پست صوری برای همکاران و نیز عدم معرفی افراد غیر واجد شرایط برای تصدی پستها خودداری کنند.

گفتنی است این هماندیشی دو روزه با حضور مدیران ستاد و فرودگاههای کشور از 18 دی آغاز و امروز 19 دی در فرودگاه مهرآباد به کار خود پایان داد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری