خبر خبر

شرکت فرودگاه‎ها در ارزيابي عملکرد رتبه نخست را در سطح وزارتخانه کسب کرد
معاون برنامه‎ريزي، نظارت و امور اقتصادي در روز دوم کارگاه آموزشي مشترک معاونان توسعه مديريت و منابع،عمليات فرودگاهي و برنامه‎ريزي فرودگاه‎ها با اشاره به اهتمام شرکت و اين معاونت در ارزيابي عملکرد گفت: با توجه به تلاشي که در اين زمينه انجام شد توانستيم از نظر ارزيابي عملکرد در ميان سازمان‎هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي در سال 96، رتبه نخست را کسب کنيم.

به گزارش روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، حمیدرضا سیدی در این نشست که امروز سهشنبه 2 بهمن برگزار شد، گفت: اهداف راهبردی این معاونت ارتقای ایمنی، ارتقای امنیت، افزایش رضایت مسافران، توسعه اقتصادی فرودگاهها، توسعه زیرساختهای هوانوردی و فرودگاهی، حاکمیت قانون، توسعه مدیریت علمی و منابع انسانی شرکت و ارتقای مسئولیت اجتماعی و محیط زیست است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط پیش روی اقتصادی موضوع تخصیص اعتبارات بیش از پیش تحت نظارت سازمانهای نظارتی خواهد بود، گفت: در سال 98 برای اختصاص اعتبار به فرودگاهها بر اساس اولویت و ضرورتهای لازم اقدام خواهیم کرد.

سیدی با اشاره به ابلاغ ساختار جدید شرکت و تحولاتی که در این معاونت به وجود آمده است، گفت: اکنون دفتر تشکیلات و برنامه و بودجه به اداره کلی با سه معاونت تشکیلات، برنامه و بودجه تبدیل شده است و اموربینالملل نیز در ذیل دفتر برنامهریزی راهبردی و مدیریت عملکرد قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه برنامهریزی راهبردی سه محور تدوین برنامه، اجرا و نظارت لازمه کار است، گفت: با پرداختن به موضوع نظارت و ارزیابی عملکرد توانستیم رتبه اول را در وزارتخانه کسب کنیم و این حیثیت شرکت را بالا برد.

معاون برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی با اشاره به فعالیتهای دفتر بازرگانی و سرمایهگذاری و موضوع واگذاری امکان فرودگاهی گفت: نظامنامه واگذاری اماکن که در این دفتر تدوین شده است اندک اندک در حال تبدیل شدن به یک عرف و مقررات در فرودگاهها است.

حمیدرضا سیدی در مورد اسناد مالکیت فرودگاهها گفت: تاکنون اسناد مالکیت یک سوم فرودگاههای کشور را دریافت کردهایم و درخواست می کنم باقی فرودگاهها نیز برای دریافت اسناد مالکیت خود با جدیت اقدام کنند.

در ادامه این نشست مدیرکل تشکیلات و برنامه و بودجه، با اشاره به تدوین و ابلاغ ساختار جدید شرکت گفت: اکنون ساختار ستادی شرکت ابلاغ شده است که شامل 21 واحد میشود که 25 درصد آن واحدهای عمومی هستند که معمولا دستخوش تغییرات میشوند و امکان تصمیمگیری برای آنها وجود خواهد داشت.

محمدمهدی یزدانی افزود: اما هنوز ساختار فرودگاهها تدوین نشدهاند و برای این کار نیز باید بر اساس شاخصهای سازمان امور اداری و استخدامی و همکاری فرودگاهها اقدامات لازم را انجام دهیم و ساختار هر فرودگاه را تدوین کنیم.

مدیرکل دفتر بازرگانی و سرمایهگذاری نیز در ادامه در مورد فعالیتهای این دفتر گفت: در این رابطه چهار شاخص را بیان میکنم اول موضوع نظامنامه واگذاری اماکن در فرودگاههاست که با وجودی که نیاز به اصلاحاتی دارد، کار بزرگی است که انجام شده است و میتواند یک منبع مناسب برای انجام روند واگذاری از ابتدا تا انتها و مسائل حقوقی مربوط به آن باشد. در این نظامنامه فرودگاهها طبقهبندی شدهاند و بر اساس شاخصهای ارائه شده نحوه قیمتگذاری امکان مشخص شدهاست.

رسول پوست‎فروشان ادامه داد: موضوع دیگر تشکیل هیئت تشخیص است که در طول سالهای 95 تا امسال جلسات متعددی برگزار شده است و سعی کردهایم تمام نظرات و موارد در آن مطرح شود تا همه واگذاریها و فراخوانها در چارچوب قانون و مقررات و یک ساختار مشخص انجام شود. همچنین به منظور تجمیع اطلاعات مربوط به فروش کالاها، قیمت آنها و نحوه تقسیم درصدهای حاصل از فروش سیستم فروش را در اصفهان راهاندازی کردهایم که با موفقیت همراه بوده و به طور همزمان اطلاعات خرید و تقسیم درصد ذینفعان انجام میشود. این سامانه در فرودگاه مشهد نیز در حال راهاندازی است و فرودگاه به فرودگاه پیش خواهیم رفت.

وی موضوع چهارم را راهاندازی سامانه محاسبه پروازهای عبوری و عوارض فرودگاهی عنوان کرد که به محاسبه دقیق درآمدها و عوارض کمک زیادی میکند.

در ادامه مدیرکل دفتر برنامهریزی راهبردی و مدیریت عملکرد، گفت: اکنون در بحث اموربینالملل در بیشتر مواقع علاوه بر برگزاری مدیریت پروژه مربوطه نیز به ما سپرده می شود و با توجه به فعالیتهایی که داشتیم اکنون با ACI ارتباط خوبی داریم و برای اولین بار در تاریخ شرکت یک ایرانی به عنوان عضو هیئت مدیره دفتر منطقه آسیا-پاسیفیک انتخاب شده است و با دفتر فنی ایکائو نیز ارتباطات موثری داریم.

مجید معصومیان با بیان اینکه در حوزه این دفتر دو موضوع مهم مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد وجود دارد، گفت: در زمینه مدیریت عملکرد در حال بررسی فرودگاههای دیگر کشورها هستیم تا بهترین شیوه را برای فرودگاههای ایران تعریف کنیم و در مورد ارزیابی عملکرد نیز با توجه به اینکه به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است، یکسری جدول‎هایی را در راستای اصلاح نظام اداری آماده کردیم که پس از تکمیل اعداد و شاخصهای آن را با سازمان ادای و استخدامی  و سازمان برنامه و بودجه هماهنگ میکنیم.

وی در پایان در مورد دفتر مدیریت دانش گفت: در این مدیریت کلیه طرحهای پژوهشی همکاران که به صورت پروپوزال ارائه میشود بررسی و کارشناسی شده، در نهایت به شورای تحقیقات ارسال میشود تا پس از تایید نهایی از آنها حمایت شود.

گفتنی است، این کارگاه آموزشی سه روزه از اول بهمن آغاز شده است و تا چهارشنبه در سالن اجتماعات شرکت فرودگاههای و ناوبری هوایی ایران ادامه خواهد یافت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری