خبر خبر

مصرف انرژي در فرودگاه مهرآباد بهينه مي‎شود
مديرکل تسهيلات و تجهيزات فرودگاهي گفت: با اجراي فاز سوم مميزي مصرف حامل‎هاي انرژي در فرودگاه مهرآباد، راهکارهاي نهايي براي مصرف بهينه سوخت در اين فرودگاه توسط پژوهشگاه نيرو تدوين و ارائه شد.

به گزارش روابطعمومی فرودگاه مهرآباد، عباس وفایی، در جلسه پایانی ممیزی مصرف حامل‎های انرژی در فرودگاه مهرآباد گفت: این پروژه به دلیل تعدد اماکن و تاسیسات فرودگاهی مهرآباد و حجم بالای فعالیت به طور شبانهروزی و با توجه به مبحث 19، شرايط اقليمي تهران و همچنين لزوم استانداردسازي فرودگاه طبق دستورالعملهای بينالمللي مسئله مدیریت انرژی و مصرف بهینه آن در دستور کار تحقیق و بررسی قرار گرفت.

به گفته وفایی، این پروژه با همکاری پژوهشگاه نیرو از 15 بهمن 1396 و در سه فاز تکنیکال، الکتریکال و مکانیکال آغاز شد که دو فاز اول آن شامل مطالعه و ارزیابی به اتمام رسیده است و نتایج به دست آمده برای یافتن راهکار بهینهسازی مصرف و تدوین دستورالعمل لازم مورد استفاده قرار گرفت و فاز سوم این پروژه نیز با ارائه راهکار نهایی برای مصرف بهینه به پایان رسیده است.

وی افزود: در این پروژه، اندازهگیری راندمان تجهیزات شامل چیلرها، پمپها، هواسازها، پکیجها و نصب برچسبهای انرژی تجهیزات تأسیساتی نشان داد که خوشبختانه این تأسیسات از ضریب عملکرد خوبی برخوردار هستند و برای پایش دقیقتر، یک بانک اطلاعات برای تمام سیستمهای حامل انرژی در فرودگاه مهرآباد تهیه شده است.

وفایی گفت: در فاز دوم این طرح اندازهگیری و تعیین مقادیر و شدت روشنایی، روشنایی فیدرها، اندازهگیری تعیین نقاط اندازهگیری و جمعبندی نقاط و نتایج اندازهگیری انجام شد و همچنین رتبه انرژی الکتروموتورها به دست آمد.

وی در مورد راهکارهای پیشنهاد شده گفت: برقراری سیستم مدیریت انرژی در موتورخانهها، نصب سیستم کنترل هوشمند هواسازها و بهرهبرداری بهینه از پمپهای سیرکوله و برج آبگرمکن خورشیدی، نصب سیستم رسوبزدایی الکترومغناطیسی و تنظیم مشعل دیگهای بخار و آب گرم و همچنین عایق کاری لولههای آب برج خنککن و نصب درایو بر روی پمپها و فنها، تهیه چک لیست تعمیر و نگهداری دوره‎ای و اصلاح سیستم روشنایی ساختمانها و تغییر لامپ‎های مصرفی و حتی خاموشی بعضی از دستگاه‎ها در مواردی که استفاده نمی‎شوند از جمله پیشنهادات پژوهشگاه نیرو پس از بررسی در فاز اول و دوم برای استفاده بهتر از منابع انرژی در مهرآباد است.

مدیرکل تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی در پایان با تاکید بر اینکه حرکت در مسیر صرفه جویی و مصرف بهینه از اولویت‎های اصلی است، گفت: در خصوص ممیزی حامل‎های انرژی نباید تنها به تجهیزات نگاه کرد و باید در کنار اقدامات عملیاتی به آموزش کارکنان هم پرداخته شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری