خبر خبر

شان صنعت هوانوردي متمايز است/شرکت فرودگاه‎ها جايگاه ممتازتري را در ارائه خدمات کسب کرده است
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور در جمع مديران و کارکنان شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران گفت: ارزيابي سالانه ما در سازمان اداري و استخدامي نشان مي دهد که اين شرکت از نظر نحوه ارائه خدمات و انجام مسئوليت‎هاي خود جايگاه ممتازتري را پيدا کرده و توانسته است از فرصت برجام براي تهيه تجهيزات مورد نياز بهره‎برداري کند به طوري که امروز در بخش‎هاي حساس و مهم ناوبري هوايي به جايي رسيده است که مطمئن باشيم سال‎هاي زيادي قابليت ارائه خدمت مناسب به مردم وجود دارد.

به گزارش روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، جمشید انصاری ضمن ابراز خرسندی از بازدید از مرکز کنترل فضای کشور و آشنایی بیشتر با وظایف حساس و پیچیده کارکنان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت: انقلاب اسلامی در طول چهل سال گذشته شاهد فراز و فرودهای زیادی بوده است و برای تحقق اهداف و آرمانهای خود، با وجود تلاش ارکان و مردم، با مقابلهها و دشمنیهایی روبرو بوده است که با این وجود به خوبی پیش رفته است. برای نمونه در همین حوزه فرودگاهی و صنعت هوانوردی ظرفیتهای زیادی خلق شده است چه در فرودگاهها و چه در نیروهای آن و آمارها و گزارشها نشاندهنده حجم عظیم سرمایهگذاری است که برای مردم رفاه بیشتری را فراهم می کند و اگر این تهدیدها و مقابلهها که بسیاری از منابع و امکانات ما را درگیر خود کردهاند، نبود اکنون در جایگاه بهتری بودیم و مردم رضایت بیشتری داشتند، اگرچه مردم این را به خوبی میدانند و با پیروی از اندیشههای مقام معظم رهبری با وجود تمام تهدیدات این راه پر افتخار را ادامه خواهیم داد.

معاون رئیس جمهوری ضمن قدردانی از اعضای هیئت مدیره و مجموعه مدیران و کارکنان این شرکت که در طول چند سال گذشته توانستهاند تغییرات و تحولات قابل توجهی را در شرکت ایجاد کنند، گفت: بر اساس ارزیابیهای سالانهای که به صورت ذاتی در سازمان انجام میدهیم شاهد این هستیم که این شرکت از نظر نحوه ارائه خدمات و انجام مسئولیتهای خود جایگاه ممتازتری را پیدا کرده و توانسته است از فرصت برجام برای تهیه تجهیزات مورد نیاز بهرهبرداری کند به طوری که امروز در بخشهای حساس و مهم ناوبری هوایی به جایی رسیده است که مطمئن باشیم سالهای زیادی قابلیت ارائه خدمت مناسب به مردم وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون میتوانیم یک اساسنامه خوب و کارآمد را با پیشبینی موارد مختلف برای این شرکت تدوین و تصویب کنیم و پس از آن برای اجرا، برنامهریزی و تصمیمگیری کنیم، گفت: باید به این نکته توجه شود که این شرکت یک مجموعه فنی تخصصی است و نوع خدمتی که ارائه میدهد از همین جنس است که بخش قابل توجهی از آن وظیفه حاکمیتی است و با توجه به حجم بالای وظایف، دولت باید حمایت و کمک ویژهای برای اداره آن ارائه دهد.

انصاری شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران را از نظر نوع ماموریت و جایگاهاش در اِعمال بخشی از حاکمیت عمومی با سازمانهای دیگر متفاوت دانست و گفت: توصیه میکنم برای تغییر مقررات استخدامی و نظام دستمزدها و غیره در گام نخست فرهنگ سازمانی ویژه در میان کارکنان گسترش یابد. کارکنان این مجموعه با توجه به پروتکلها و نوع وظایفشان باید متمایز باشند و وقتی در این محوطه هستیم با توجه به رفتار و نوع پوشش به خوبی متوجه شویم که آنها کارکنان این صنعت هستند. برای اینکار باید یک کار مطالعاتی جدی انجام شود و در تفاهمنامههایی که با دانشگاه‎ها برای انجام مطالعات امضا میشود باید به این موضوع نیز توجه شود.

وی با تاکید بر اینکه وجود این فرهنگ سازمانی کمک زیادی در تغییر نظام جذب نیرو، پاداشها و دستمزدها و غیره میکند و از تطبیق دوباره این نظام با نظام عمومی و همسانسازی دوباره آن در آینده جلوگیری میکند، گفت: در پیشبینی مقررات خاص نیز حتما به این فرهنگ سازمانی توجه کنید تا قابلیت دفاع بیشتری پیدا کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان توصیه کرد: به کارکنان این مجموعه با توجه به نظام رتبهبندی خاص آنها و ویژگی مسئولیتهایی که برعهده دارند توجه بیشتری شود تا احساس کنند و ببینند که ارزش آنها در سطح شرکت و کشور دیده و قدر فعالیتهای آنها دانسته میشود.

گفتنی است، پس از سخنان انصاری، پنج يادداشت تفاهم همکاري موسوم به «امانت» در حوزه منابع انساني ميان شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و دانشگاه هاي تهران، علامه و انجمن مديريت منابع انساني امضا شد.

-------------------------------------
نظرات
دانشجو() :
اسم دانشگاه را کامل بنويسيد لطفا.
دانشگاه هاي تهران و علامه طباطبايي.

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری