خبر خبر

بازبيني 200 مسير هوايي در کارگاه تخصصي به‎روزرساني اطلاعات پايه مسيرهاي هوايي
معاون مديرکل دفتر بررسي‎هاي اقتصادي و بازرگاني از برگزاري کارگاه تخصصي کارويژه به‎روزرساني اطلاعات پايه مسيرهاي هوايي و بازبيني فني و عملياتي 200 مسير هوايي پرتردد خبر داد.

به گزارش روابط‎عمومی اداره کل فرودگاه‎های استان هرمزگان، رامين كاشفآذر گفت: کارویژه به‎روزرسانی اطلاعات پایه مسیرهای هوایی ایران در قالب کارگاه تخصصی مشترک میان اداره کل بازرگانی و سرمایه گذاری و اداره کل کنترل ترافیک هوایی در فرودگاه بندرعباس برگزار شد.

وی ادامه داد: در این کارگاه که با مشارکت کارشناسان ارشد ادارات مذکور از تاریخ 13 تا 15 بهمن برگزارشد، از مجموع 650 مسیر پروازهای عبوری، تعداد 200 مسیر پرتردد مورد بازبینی فنی – عملیاتی قرار گرفت.

کاشف‎آذر گفت: در این فاز از کارویژه به‎روزرسانی اطلاعات پایه مسیرهای هوایی ایران، بالغ بر 100 هزار ناتیکال مایل، معادل 185200 کیلومتر، از مسیرهای فضای کشور بررسی شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری