خبر خبر

تفسير خليفه الله بودن انسان در محفل انس با قرآن کريم
شصت و سومين محفل انس با قرآن کريم مديران ستادي شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران با تفسير آيه 30 سوره بقره مبني بر فلسفه خلقت و خليفه اللهي انسان برگزار شد.

به گزارش روابطعمومي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، شصت و سومين محفل انس با قرآن كريم مديران ستادي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران امروز، سه شنبه 30 بهمن، با سخنان مشاور مديرعامل و رييس ستاد اقامه نماز این شركت برگزار شد.

عباسي در اين جلسه با اشاره به آيه «و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون» عنوان كرد: اين آيه اشاره دارد كه «و آن گاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين جانشيني خواهم گماشت، فرشتگان گفتند: آيا در آن(زمين) كسي را(مخلوقي) را قرار مي دهي كه فساد و تباهي كند و خونريزي كند؟ و حال آنكه ما تو را به پاكي مي ستاييم و تقديست مي كنيم؟ خدا فرمود: من آن مي دانم كه شما نمي دانيد.» مفهوم كلي آيه اشاره به خلافت اللهي انسان و برخورداري از موهبت علم و سجده فرشتگان در برابر انسان دارد و خدا به طور رسمي مساله رهبري و خلافت انسان را تشريح مي كند و موقعيت مقام معنوي او را كه شايسته اين همه مواهب است روشن مي كند.

وي افزود: تسبيح ياد كردن خدا به صفات كمال خداست مانند علم، قدرت، مهرباني و به معني تنزيه خدا از هر نقص و ستودن وي به پاكي هاست و تقديس به معني منزه كردن خدا از صفات مادي محدوديت ها و زمان و مكان است، همچنين تقديس به معناي پاك كردن صفات بد از نفس خود و جامعه است.

عباسي با بيان اينكه تعليم و عرضه متفاوت هستند، گفت: تعليم به معناي ياد دادن است ولي عرضه به معناي نشان دادن و عرضه كردن است كه مي تواند بدون آموزش نيز باشد. به عنوان نمونه ممكن است مكانيسم دستگاهي را به فردي آموزش دهند ولي براي فرد ديگري همان دستگاه را روشن كنند و نشان دهند كه چگونه كار مي كند و آموزشي نيز همراه نباشد.

مشاور مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در پاسخ به اين پرسش كه خداوند فرشتگان را از آفرينش آدم آگاه كرد؟ افزود: خداوند آفرينش انسان را با فرشتگان در ميان گذاشت چون فرشتگان در تربيت و رشد انسان و امور مربوط به انسان ها مسووليت به عهده خواهند گرفت، خوب و بد آنها را خواهند نوشت (بر زبان نمي آورد جز آنكه نزد او فرشته مراقب، حاضر و آماده اي براي نوشتن است).

وي گفت: از سوي ديگر در تعليمات و الهام هاي انسان فرشتگان نقش خواهند داشت. همچنين در قبض روح و سوال و جواب قبر و قيامت با انسان سروكار خواهند داشت.

عباسي افزود: هنگامي كه خداوند با فرشتگان گفت و گو كرد، اين گفت و گو در آن سطح و در ملا اعلي انجام شد اينها همه حكايت از عظمت خليفه دارد. همچنين براي ملائكه، ابليس و اختيار ابليس امتحان وجود دارد و نيز اينكه ملائكه به محدوديت خودشان آگاه شدند و نيز فقط و فقط به واسطه اين گفت و گو به معرفت رسيدند ولي از شهود و عرضه حقايق آگاه نشدند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری