خبر خبر

بهمن 97؛ رشد هشت درصدي جابجايي مسافر در فرودگاه‎هاي کشور
آمار شاخص‎هاي هوانوردي بهمن 97، از جابجايي حدود سه ميليون و 700 هزار مسافر در فرودگاه‎هاي تحت مالکيت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران خبر مي‎دهد که نسبت به دي ماه هشت درصد رشد نشان مي دهد.

به گزارش روابط عمومي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، طبق آمار ارائه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردي و فرودگاهي معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاههاي تحت مالکیت این شرکت در بهمن، با انجام  29 هزار و 915 فروند نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه حدود 36  ميليون و 500 هزار کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

همچنين بر اساس آمارها، كل پروازهاي فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت در بهمن ماه 97 نسبت به دي ماه در نشست و برخاست دو درصد و در ارسال و پذيرش بار 11 درصد افزايش داشته است.

بر همين اساس در بهمن 97، فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 519 فروند بيشترين نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجايي حدود يك ميليون و 300 هزار مسافر پرترافيكترين فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با  4127 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بيش از 637 هزار مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با 3027 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بيش از 472 هزار مسافر در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد.

در این بین فرودگاه امام خمینی(ره) با ارسال و پذيرش حدود 9 ميليون و 500 هزار کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن مهرآباد با ارسال و پذیرش حدود 9 ميليون و 400 هزار كيلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بيش از شش ميليون و 300 هزار كيلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

طبق این آمار سهم پروازهاي داخلي از كل پروازهاي بهمن97، نشست و برخاست  25 هزار و 419 فروند هواپیماست كه طي آن حدود سه ميليون مسافر و حدود 23 ميليون كيلوگرم بار منتقل شدهاست.

پروازهاي داخلي فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت در بهمن 97 نسبت به دي ماه در نشست و برخاست يك درصد، در اعزام و پذيرش مسافر هفت درصد و در ارسال و پذيرش بار نيز 17 درصد افزايش داشته است.

با توجه به اينكه تمام پروازهاي فرودگاه مهرآباد داخلي است، در اين بخش نيز اين فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 3358 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش بيش از 528 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بيش از چهار ميليون و 300 هزار كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شيراز با 2086 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش 207 هزار مسافر و ارسال و پذيرش يك ميليون و 600 هزار كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد.

همچنین طبق این آمار سهم پروازهاي خارجي بهمن 97، در فرودگاههاي بينالمللي تحت مالكيت شركت فرودگاهها نيز، نشست و برخاست 4496 فروند هواپيما است كه طي آن حدود 700 هزار مسافر اعزام و پذیرش و نزديك به 13 ميليون كيلوگرم بار ارسال و پذیرش شدهاست.

در اين بخش فرودگاه امام خميني (ره) با نشست و برخاست 2973 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بيش از 470 هزار مسافر و ارسال و پذيرش حدود 9 ميليون و 500 هزار كيلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با ميزباني 769 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بيش از 109 هزار مسافر و ارسال و پذيرش حدود دو ميليون كيلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 310 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش حدود 37 هزار و 500 مسافر و ارسال و پذيرش حدود  771 هزار بار در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری