خبر خبر

اميرمکري در جمع مديران معاونت توسعه مديريت و منابع:
ارتقاي فرهنگ سازماني و افزايش مشارکت کارکنان متخصص، مهمترين ماموريت حوزه منابع انساني است
رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران در نشست بررسي عملکرد معاونت توسعه مديريت و منابع و چشم‎انداز برنامه‎هاي آتي مهمترين ماموريت آنها را ارتقا و تعميق فرهنگ سازماني و بسترسازي براي افزايش مشارکت کارکنان متخصص و دلسوز عنوان کرد.

به گزارش روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، سیاوش امیرمکری در این نشست که امروز، 2 اردیبهشت، با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران کل، مدیران و روسای ادارات این معاونت برگزار شد، پس از شنیدن گزارش مختصری از فعالیتهای انجام شده در ادارات کل آموزش و توسعه نیروی انسانی، تدارکات و تامین تجهیزات و امور مالی و درآمد، ضمن قدردانی از فعالیتهای انجام شده در سالهای گذشته گفت: امروز با مشکلاتی روبرو هستیم که از سالیان گذشته وجود داشته که بخشی از آن با وجود اینکه قابل رفع بوده اما همچنان باقی است و امیدوارم با همکاری هم بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم.

امیرمکری با اشاره به اینکه عملیات اصلی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران خدمترسانی در دو حوزه فرودگاهی و ناوبری هوایی است، گفت: مهمترین نقش حوزه توسعه مدیریت و منابع حمایت و پشتیبانی از عملیات اصلی شرکت است و اگر این را به خوبی انجام دهد بخش عملیات اصلی شرکت نیز به خوبی به وظایف خود عمل خواهد کرد و برای اینکه به این هدف برسیم باید یک همکاری و هماهنگی مناسب میان همه معاونتها بویژه معاونت توسعه مدیریت و منابع وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد عملکرد حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع باید معطوف به رضایتمندی شغلی عموم کارکنان و تامین نیازهای حوزه های عملیات، اعم از تجهیزات و نیروی انسانی متخصص باشد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع باید انجام شود تا موجب همافزایی بیشتر در خانواده بزرگ شرکت شود، موضوع ارتقا و تعمیق فرهنگ سازمانی و در ادامه آن زمینهسازی برای مشارکت کارکنان متخصص دلسوز و مسئول است. اعتقاد دارم اگر این دو مورد یعنی فرهنگ سازمانی و مشارکت به خوبی نهادینه شود، آثار بسیار خوب و مثبتی در عملکرد شرکت پدید خواهد آمد.

وی در همین زمینه ادامه داد: اگر منصفانه قضاوت کنیم، متاسفانه در زمینه فرهنگ سازمانی از زمان تاسیس شرکت، اقدامی انجام نشده است و در مورد مشارکت و احترام و استفاده از نظرات تخصصی کارکنان و اجرای تصمیمات نیز باید تجدید نظر کنیم چرا که معتقدم شرکتی با این عظمت را نمیتوان تنها با نظرات تعداد اندک اداره کرد.

امیرمکری با تاکید بر اینکه از نظرات افراد متخصص و دلسوز برای تصمیم گیری در امور باید استفاده شود، گفت: قطعا شاهد تغییراتی خواهیم بود اما تغییر افراد در جهت افزایش عملکرد و رضایت کارکنان انجام خواهد شد و هر کسی که در این زمینه با توانمندی و صداقت عمل کند از او بهره خواهیم گرفت.

امیرمکری با توصیه به مدیران حاضر برای ایجاد وحدت و همدلی بیشتر در سطح معاونت توسعه مدیریت و منابع گفت: هدف، برنامهریزی و عملکرد باید معطوف به ایجاد رضایت در کارکنان باشد.

امیرمکری موضوع حمایت از تولید داخلی را نکته مهم دیگر خود عنوان کرد و گفت: با توجه به تحریم و موانع بر سر خریدهای خارجی و همچنین تولید بسیاری از تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور باید به خرید محصولات داخلی با در نظر گرفتن کیفیت آنها و اولویت و حساسیت نسبت به ایمنی پروازها بپردازیم.

تعامل درست با نهادهای نظارتی نکته مهم دیگر امیرمکری در مورد مباحث حقوقی بود که در این رابطه گفت: باید ضمن رعایت دو اصل شفافیت در کارها و حرکت در چارچوب قانون، تعامل مناسبی را هم با نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کشور داشته باشیم تا موارد با سرعت و درستی حل و فصل شود.

وی در پایان با اشاره به درآمدهای شرکت گفت: در مورد وصول مطالبات نیز کارهای خوبی در سال گذشته انجام شده است و امیدوارم در سال 98 بتوانیم در این زمینه به خوبی و با شفافیت عمل کنیم و در نظر داشته باشیم که هر سال دیوان محاسبات و سازمان بازرسی آن را مورد توجه قرار میدهند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری