خبر خبر

عمليات وارسي پروازي فرودگاههاي امام خميني (ره) و سمنان انجام شد
طي دو عمليات جداگانه سامانه‎هاي کمک ناوبري فرودگاه‎هاي امام خميني (ره) و سمنان مورد وارسي پروازي قرار گرفتند.

به گزارش روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، متخصصان مرکز وارسی پرواز و خدمات هوایی در ادامه اجرای ماموریت خود، با انجام دو پرواز به بررسی وضعیت عملکرد سامانههای کمک ناوبری این دو فرودگاه پرداختند.

این گروه در پروازی پنج ساعته سامانه کمک ناوبری ILS فرودگاه امام خمینی (ره) را بررسی و صحت و دقت عملکرد آن را تایید کردند. همچنین با پرواز بر فراز فرودگاه سمنان نیز سامانههای کمک ناوبری این فرودگاه را بررسی و مورد تایید قرار دادند.

گفتنی است، عملیات وارسی پروازی یکی از مهمترین امور صنعت هوانوردی است که صحت مسیرهای پروازی و عملکرد سامانه کمک ناوبری و راداری را به صورت دورهای و مداوم مورد بازرسی و نظارت قرار میدهد. این عملیات با دشواری زیادی همراه است و از نظر کروی پرواز، شرایط فنی و شیوه کار تفاوتهای زیادی با یک پرواز معمولی دارد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری