خبر خبر

وارسي دستگاه کمک ناوبري فرودگاه شيراز
عمليات وارسي پروازي سيستم کمک ناوبري ILS فرودگاه شيراز با موفقيت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه شیراز، در راستای استانداردهای تعيين شده برای ايمنی پروازها و همچنين اطمينان از صحت عملكرد سامانه كمك ناوبری ILS، بررسی  دوره ای اين سامانه 15 اردیبهشت در مدت زمان چهار ساعت انجام شد.

وارسی موفق ILS با تلاش و همكاری گروه وارسی پرواز و خدمات هوايی، متخصصان ارتباطات و ناوبری و نیز مراقبت پرواز فرودگاه شيراز انجام شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری