خبر خبر

جابه جايي بيش از سه ميليون و 700 هزار مسافر در فرودگاه‎هاي کشور طي فروردين 98
آمار شاخص‎هاي هوانوردي فروردين 98، از جابه جايي سه ميليون و 791 هزار و 882 مسافر در فرودگاه‎هاي تحت مالکيت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران خبر مي‎دهد.

به گزارش روابط عمومي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، طبق آمار ارائه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاههای تحت مالکیت این شرکت در فروردین 98، با انجام 30 هزار و 372 فروند نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه بیش از 43 ميليون کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

بر همين اساس در فروردین 98، فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 73 فروند، بيشترين نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجايی بیش از یک میلیون و 207 هزار مسافر پرترافيكترين فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با  4449 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش حدود 671 هزار مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با 3993 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بيش از 657 هزار مسافر در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد.

در این بین فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذيرش بیش از 13 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از 10 میلیون کیلوگرم و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از شش میلیون کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

طبق این آمار سهم پروازهای داخلی از كل پروازهای فروردین 98، نشست و برخاست  24 هزار و 725 فروند نشست و برخاست كه طی آن حدود دو میلیون و نهصد هزار مسافر و بیش از 26 میلیون كيلوگرم بار منتقل شدهاست.

با توجه به اينكه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در اين بخش نيز اين فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 3712 فروند نشست و برخاست، بیش از 567 هزار نفر اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پذيرش حدود پنج میلیون كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شيراز با 2186 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش بيش از 212 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از دو ميليون كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد.

همچنین طبق این آمار سهم پروازهای خارجی فروردین 98، در فرودگاههاي بينالمللي تحت مالكيت شركت فرودگاهها نيز، نشست و برخاست 5647 فروند هواپيما است كه طي آن بیش از 882 هزار مسافر اعزام و پذیرش و نزديك به 17 ميليون كيلوگرم بار ارسال و پذیرش شدهاست.

در اين بخش فرودگاه امام خمينی (ره) با نشست و برخاست 3950 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بیش از  656 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از 13 ميليون كيلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با ميزباني 737 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش حدود 104هزار مسافر و ارسال و پذيرش حدود دوميليون كيلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 314 فروند، اعزام و پذيرش بیش از 41 هزار مسافر و ارسال و پذيرش حدود 962 هزار کیلوگرم بار در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند.

بر اساس آمار از 25 اسفند 97 تا 15 فروردین 98 و مصادف با تعطیلات و ایام نوروز حدود  دو ميليون و 538 هزار مسافر در فرودگاههاي تحت مالکيت شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اعزام و پذیرش شده اند. فرودگاههاي تحت مالکیت این شرکت در نوروز 98، با انجام 20 هزار و 67 فروند نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه حدود 30 ميليون کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند. بر همين اساس در نوروز 98، فرودگاه مهرآباد با 6513 فروند بيشترين نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجايي حدود 795 هزار مسافر پرترافيكترين فرودگاه بوده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری