خبر خبر

اميراني معاون عمليات هوانوردي شرکت فرودگاه‎ها شد
با ابلاغ رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران، محمد اميراني به سمت معاونت عمليات هوانوردي اين شرکت منصوب شد.

به گزارش روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، سیاوش امیرمکری در این ابلاغ توجه خاص و اهتمام ویژه به برنامهریزی و بهینهسازی سامانههای هوانوردی با هدف ارتقای ارائه سرویسهای هوانوردی در قالب طرح ملی خدمات ناوبری هوایی کشور و اجرایی کردن راهبرد ایکائو در خصوص افزایش ظرفیت و بهبود کارآیی ناوبری هوایی را از وظایف مورد انتظار از امیرانی عنوان کرده است.

گفتنی است، محمد امیرانی در سوابق مدیریتی خود در سمت مدیرکل ارتباطات و ناوبری هوایی فعالیت داشته است.

-------------------------------------
نظرات
داور() :
تبريک.به حق بود دير اما به جا و درست

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری