خبر خبر

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران در هفته‎اي که گذشت/ هفته هشتم
هشتمين هفته سال 98(21 تا 27ارديبهشت) سپري شد. مهمترين رويداد اين هفته برگزاري مراسم معارفه محمد اميراني، معاون جديد عمليات هوانوردي و تکريم سعيد اکبري، معاون سابق عمليات هوانوردي و عضو هيات مديره شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران؛ مهمترین رویدادهای فرودگاهی در هفته اخیر را از نظر می گذرانید.

عمليات هوانوردي از مهمترين وظايف شرکت فرودگاهها محسوب ميشود

رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در مراسم معارفه و تکريم معاونان جديد و قديم معاونت عمليات هوانوردي، براساس اسناد ايکائو و سند چشمانداز شرکت، عمليات هوانوردي را به عنوان مهمترين وظيفه شرکت فرودگاهها عنوان کرد. سیاوش امیرمکری در این مراسم گفت: در سند چشمانداز شرکت ما باید به شرکتی پیشرو در ارائه خدماتی ایمن، امن و اثربخش در ناوبری هوایی در منطقه تبدیل شویم و در بیانیه شرکت در دو بند اصلی به ارائه خدمات ناوبری هوایی و نصب و نگهداری تجهیزات و سامانههای نظارتی تاکید شده است که به عملیات هوانوردی مربوط است و در راهبردهای ایکائو که برای 15 سال تدوین شده است نیز در دو بخش اصلی به افزایش ایمنی و افزایش ظرفیتهای هوانوردی اشاره شده است که اهمیت این حوزه را نشان میدهد و این امر ما را ملزم می کند که با تلاش و جدیت برای دستیابی به اهداف برنامهای و راهبردی شرکت اقدام کنیم.

انتصاب راهبران جديد عمليات هوانوردي و توسعه مديريت و منابع

رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران سعيد اکبري و ابراهيم مرادي را به عنوان راهبران جديد عمليات هوانوردي و توسعه مديريت و منابع منصوب کرد.

فعاليت در حوزه عمليات هوانوردي شاق و طاقت فرساست

ابراهیم مرادی عضو هيات مديره شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در مراسم معارفه و تکريم معاونان جديد و پيشين عمليات هوانوردي و ابلاغ راهبران جديد دو حوزه عمليات هوانوردي و توسعه مديريت و منابع، فعاليت در حوزه عمليات هوانوردي را کاري شاق و طاقت فرسا عنوان کرد و از همه معاونتها و بخشهاي شرکت خواست که از اين حوزه بيش از پيش حمايت کنند.

اعلام برنامه های اولویت دار معاون جدید عملیات هوانوردی/ ارتقای فرهنگ ایمنی هوانوردی از اوجب واجبات است

محمد امیرانی معاون جدید عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در مراسم معارفه خود به تبیین برنامه های اولویت دار دوره مسئولیت خود پرداخت و به مواردی از جمله تامین تجهیزات اتوماسیون و مرکز کنترل فضای کشور، توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی، اصلاح ساختار معاونت، تعامل هرچه بیشتر با سازمان هواپیمایی کشوری و بویژه ارتقای فرهنگ ایمنی هوانوردی اشاره کرد.

اميراني معاون عمليات هوانوردي شرکت فرودگاهها شد

با ابلاغ رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، محمد اميراني به سمت معاونت عمليات هوانوردي اين شرکت منصوب شد. سیاوش امیرمکری در این ابلاغ توجه خاص و اهتمام ویژه به برنامهریزی و بهینهسازی سامانههای هوانوردی با هدف ارتقای ارائه سرویسهای هوانوردی در قالب طرح ملی خدمات ناوبری هوایی کشور و اجرایی کردن راهبرد ایکائو در خصوص افزایش ظرفیت و بهبود کارآیی ناوبری هوایی را از وظایف مورد انتظار از امیرانی عنوان کرده است.

شورميج به معاونت توسعه مديريت و منابع شرکت فرودگاهها منصوب شد

با ابلاغ رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، علي شورميج به سمت معاونت توسعه مديريت و منابع اين شرکت منصوب شد. سیاوش امیرمکری توجه و اهتمام ویژه به سرمایه انسانی شرکت، جلب مشارکت کارکنان و ایجاد هماهنگی و همافزایی در حوزه معاونت با هدف پشتیبانی و تامین نیازمندیهای حوزههای مرتبط با عملیات اصلی شرکت، تعمیق فرهنگ و ارتقای تعلق سازمانی در میان کارکنان را از وظایف مورد انتظار از شورمیج عنوان کرده است.

فرهبد، مشاور مديرعامل شرکت فرودگاه ها در امور ايثارگران شد

رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، ابوالفضل فرهبد را به سمت مشاور خود در امور ايثارگران منصوب کرد.

جابجايي بيش از سه ميليون و 700 هزار مسافر در فرودگاههاي کشور طي فروردين 98

آمار شاخصهاي هوانوردي فروردين 98، از جابه جايي سه ميليون و 791 هزار و 882 مسافر در فرودگاههاي تحت مالکيت شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران خبر ميدهد. طبق آمار ارائه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاههای تحت مالکیت این شرکت در فروردین 98، با انجام 30 هزار و 372 فروند نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه بیش از 43 ميليون کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

اقدامات لازم براي حفاظت از سامانههاي روشنايي سطوح پروازي انجام ميشود

وفایی مديرکل تجهيزات و سامانههاي فرودگاهي با اشاره به ويژگيهاي سامانههاي CCR (سامانههاي کمک ناوبري بصري روشنايي باند) جديد نصب شده در فرودگاههاي کشور گفت: به منظور محافظت سامانههاي جديد در برابر تنشهاي درون سيستمي الکتريکي و برون سيستمي مانند صاعقه و بازگشت توان، از مديران فرودگاهها خواستهايم که اقدامات لازم را انجام دهند.

اطلاعات هوانوردي؛ بستر ايمني پروازها

سرپرست اداره اطلاعات هوانوردی با اشاره به اینکه هدف نهایی اطلاعات هوانوردی بسترسازی ایمنی پروازها است، گفت: اگر ما نتوانیم در تبادل اطلاعات بینالمللی فعال شویم این باعث میشود که مراودات و تعاملات اطلاعاتی ما کاهش یابد در نتیجه ویژگیهای ساختار فضای کشور و فرودگاهها برای استفاده پروازهای بینالمللی که ماهیت اطلاعاتی دارد در اختیار کاربران بینالمللی قرار نگیرد و در نتیجه نتوانیم در زمینههای اقتصادی و درآمدزایی برای شرکت موفق عمل کنیم. امید است با درایت مسئولان ارشد شرکت و توانمندی حوزههای علمی و عملیاتی داخلی، اعم از شرکت، دانشگاهها و مراکز دانش بنیان، در سال جاری نسبت به برطرف شدن مانع موجود اقدام عاجل صورت گیرد.

انعکاس همه جانبه فعاليت هاي فرودگاهي در ستاد شرکت فرودگاه ها

مديرکل فرودگاه مهرآباد از انعکاس همه جانبه اقدامات فرودگاه هاي کشور به وسيله روابط عمومي ستاد قدرداني کرد. میرسعید صفی نیا عنوان کرد: یکی از عوامل مهم در رسیدن یک سازمان به اهداف سازمانی کیفیت رابطه آن با افراد یا سازمان های مرتبط همچنین افکار عمومی جامعه ای است که در آن مشغول به فعالیت هستند. هر اندازه این ارتباط به شکل موثری گسترش یابد آن سازمان در دسترسی به اهداف خود موفق تر است و می توان گفت که روابط عمومی ستاد در چند سال گذشته با تعامل های بیشتر و ارتباطات گسترده تر، در معرفی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و تبیین اهداف آن موفق بوده است.

انتشار پيامهاي آموزشي در فرودگاه ها براي افزايش فرهنگ امنيت

دفتر حراست و امنيت فرودگاهي براساس نظامنامه امنيتي سازمان جهاني هواپيمايي کشوري(ICAO) و اتحاديه بين‌المللي فرودگاه‌ها (ACI) اقدم به انتشار نکات مهم امنيتي براي کارکنان و مسافران کرد.

وزير راه و شهرسازي طرح توسعه ترمينال فرودگاه بيرجند را کلنگ زني مي کند

مديرکل فرودگاه هاي خراسان جنوبي از کلنگ زني پروژه توسعه ترمينال فرودگاه بيرجند در سفر پيش روي وزير راه و شهرسازي خبر داد. ترمینال فعلی فرودگاه بیرجند 3500 مترمربع زیربنا دارد که بخشی از آن شامل تکنیکال بلاک است. مناقصه توسعه ترمینال فرودگاه بیرجند برگزار شده و قرار است به میزان  3500 مترمربع در طبقه همکف همراه با نیم طبقه ای با زیربنای 4150 مترمربع به فضای ترمینال افزوده شود.

سامانه کمک ناوبري فرودگاه های کرمان، جيرفت و بم وارسي پروازي شدند

سامانه کمک ناوبري ILS/DME فرودگاه کرمان در دو مرحله، وارسي و صحت عملکرد آن تاييد شدهمچنین عمليات وارسي پروازي سامانههاي کمک ناوبري فرودگاههاي جيرفت و بم توسط هواپيماي فلايت چک شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران با موفقيت انجام شد.

فرآيند مميزي تجهيزات سامانههاي کمک ناوبري فرودگاه مهرآباد در حال اجراست

تجهيزات الکترونيک هواپيمايي مستقر در فرودگاه و همچنين ايستگاههاي اقماري ناوبري هوانوردي فرودگاه مهرآباد، توسط کارشناسان اداره کل ارتباطات و ناوبري مميزي مي شوند. در این عملیات که تا پایان اردیبهشت به اتمام میرسد کارکرد استاندارد همه تجهیزات ارتباطی، ناوبری، راداری(CNS) و همچنین تجهیزات کمک بازرسی فرودگاه مهرآباد بررسی خواهد شد.

راه اندازي ترمينال کارگوي فرودگاه لارستان در آينده نزديک

مديرکل فرودگاه لارستان با اشاره به تامين زيرساخت ها و صدور مجوز لازم از راه اندازي ترمينال کارگوي اين فرودگاه در آينده نزديک خبر داد.

جواد نجمي سرپرست فرودگاه آبادان شد

رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران طي ابلاغي جواد نجمي را به سرپرستي فرودگاه آبادان منصوب کرد.

راه اندازي شبکه برق رساني به تجهيزات کمک ناوبري فرودگاه زاهدان

به همت کارکنان اداره تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي اداره کل فرودگاه هاي سيستان و بلوچستان، شبکه برق رساني به تجيهزات کمک ناوبري فرودگاه زاهدان نصب و راه اندازي شد.

 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری