خبر خبر

صرفه جويي آب در فرودگاه مهرآباد با بهسازي آبياري فضاي سبز
طي پروژه انتقال آب چاه به فضاي سبز و تاسيسات ايرسايد در فرودگاه مهرآباد ضمن کاهش مصرف آب شهري، فضاي سبز ايرسايد اين فرودگاه جان دوباره مي‎گيرد.

به گزارش روابطعمومی فرودگاه مهرآباد، این پروژه با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال انجام شده است و طی آن مسیر انتقال آب چاه فرودگاه مهرآباد از محوطه ایران ایر به فضای سبز ایرساید بهسازی شده است. 

به این ترتیب امکان استفاده از آب چاه برای آبیاری  فضای سبز و تاسیسات ایرساید فرودگاه مهرآباد پس از سال ها فراهم شد و صرفهجویی در مصرف آب شهری و کاهش هزینههای فرودگاه از نتایج اجرای این پروژه محسوب میشود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری