خبر خبر

رييس و اعضاي کميته درمان شرکت فرودگاه ها منصوب شدند
با ابلاغ هاي جداگانه از سوي رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، رييس و اعضاي کميته درمان شرکت منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، با ابلاغ سیاوش امیرمکری، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، علی شورمیج، معاون توسعه مدیریت و منابع به عنوان رییس و احمد مظفر، مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی و زین العابدین پهلوان، پزشک معتمد شرکت به عنوان اعضای کمیته درمان منصوب شدند.

امیرمکری در ابلاغ مسوولیت شورمیج به عنوان رییس کمیته درمان شرکت آورده است: نظر به اهمیت ارتقای کمی و کیفی پوشش حمایت درمانی و سلامت کارکنان و در راستای افزایش رضایتمندی شغلی همکاران به موجب این ابلاغ به عنوان رییس کمیته درمان شرکت تعیین می شوید. انتظار دارد کمیته مذکور بتواند در جهت رفع مشکلات درمانی همکاران گام های موثرتری بردارد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری