خبر خبر

جابه جايي بيش از سه ميليون و 700 هزار مسافر در فرودگاه‎هاي کشور طي ارديبهشت 98
آمار شاخص‎هاي هوانوردي ارديبهشت 98، از جابه جايي سه ميليون و 742 هزار و 736 مسافر در فرودگاه‎هاي تحت مالکيت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران خبر مي‎دهد.

به گزارش روابط عمومي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، طبق آمار ارائه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاههای تحت مالکیت این شرکت در اردیبهشت 98، با انجام 30 هزار و 635 فروند نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه بیش از 35 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

بر همين اساس در اردیبهشت 98، فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 359 فروند بيشترين نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجايی بیش از یک میلیون و 245 هزار مسافر پرترافيكترين فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با  4415 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش حدود 661 هزار مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور و فرودگاه امام خمینی (ره) با 3313 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش حدود 515 هزار مسافر در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد.

در این بین فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذيرش حدود 10 میلیون و 600 هزار کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش حدود 7 میلیون و 890 هزار کیلوگرم و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از شش میلیون کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

طبق این آمار سهم پروازهای داخلی از كل پروازهای اردیبهشت 98، نشست و برخاست  25 هزار و 854 فروند نشست و برخاست است كه طی آن بیش از سه میلیون و 38 هزار مسافر و بیش از 20 میلیون و 720 هزار كيلوگرم بار منتقل شدهاست.

با توجه به اينكه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در اين بخش نيز اين فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 3669 فروند نشست و برخاست، بیش از 552 هزار نفر اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پذيرش بیش از چهار میلیون كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شيراز با 2268 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش بیش از 220 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از یک میلیون و 570 هزار كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد.

همچنین طبق این آمار سهم پروازهای خارجی اردیبهشت 98، در فرودگاههاي بينالمللي تحت مالكيت شركت فرودگاهها نيز، نشست و برخاست 4781 فروند هواپيما است كه طي آن بیش از 220 هزار مسافر اعزام و پذیرش و بیش از 14 میلیون كيلوگرم بار ارسال و پذیرش شدهاست.

در اين بخش فرودگاه امام خمينی (ره) با نشست و برخاست 3255 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بیش از 512 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از 10 میلیون كيلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با ميزباني 746 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش حدود 109 هزار مسافر و ارسال و پذيرش حدود دو میلیون كيلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 284 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش حدود 34 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از 950 هزار کیلوگرم بار در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری