خبر خبر

اميراني عضو کميته سلامت اداري شد
به ابلاغي از سوي رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران، محمد اميراني به عنوان عضو کميته سلامت اداري شرکت منصوب شد.

به گزارش روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، سیاوش امیرمکری در اجرای بند (4) جرء (الف) بخشنامه شماره 13472/93/200 مورخ 7/10/1393 سازمان اداری و استخدامی کشور محمد امیرانی، معاون عملیات هوانوردی، را به این سمت منصوب کرده است.

گفتنی است، توجه و نظارت بر احکام مقرر در مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری و مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سایر ضوابط و مقررات مربوط از اهم وظایف این کمیته است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری