خبر خبر

وارسي پروازي سامانه کمک ناوبري فرودگاه تبريز با موفقيت انجام شد
عمليات وارسي پروازي (FLIGHT CHECK) دستگاه ILS/DME باند 30 راست فرودگاه تبريز با موفقيت انجام شد.

به گزارش روابطعمومی فرودگاههای آذربایجان شرقی، این عملیات طي دو روز و در مجموع طی شش ساعت توسط متخصصان مرکز وارسي پروازي و با همکاری متخصصان اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی شرکت، اداره مراقبت پرواز و اداره مهندسی ارتباطات و ناوبری فرودگاه تبریز انجام شد.

گفتنی است، یکی از اهداف عمليات وارسی پروازی اطمينان از عملكرد صحيح دستگاههای كمك ناوبري و انطباق آن با استانداردهاي لازم انجام میشود. 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری