خبر خبر

فرمانده بسيج فرودگاه مهرآباد ابقا شد
محمد اکبري به عنوان فرمانده جديد پايگاه مقاومت بسيج فرودگاه مهرآباد در سمت خود شد.

به گزارش روابطعمومی فرودگاه مهرآباد، طی مراسمی با حضور میرسعید صفینیا مدیرکل فرودگاه مهرآباد، مسعود خواست خدایی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و بسیجیان ستاد و فرودگاه مهرآباد برگزار شد، از فرمانده بسیج مهرآباد خواسته شد که به منظور افزایش کارآیی بسیج و توانمندسازی اعضای آن زمینههای لازم را فراهم کند.

به دنبال تحولات اخیری که در بسیج شرکت فرودگاه ها رخ داد، قرار است پایگاههای بسیج فرودگاههای کشور به منظور کمک به فعالیتها و اهداف فرودگاهها و خدمت رسانی هرچه بهتر بهروزرسانی و تقویت شوند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری