خبر خبر

خرداد 98؛ جابجايي بيش از سه ميليون و 825 هزار مسافر در فرودگاه‎هاي کشور
آمار شاخص‎هاي هوانوردي خرداد 98، از جابجايي بيش از سه ميليون و 825 هزار مسافر در فرودگاه‎هاي تحت مالکيت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران خبر مي‎دهد.

به گزارش روابطعمومي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، طبق آمار ارائه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردي و فرودگاهي معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاههاي تحت مالکیت این شرکت در خرداد 98، با انجام 31415 فروند نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه بیش از 36 میلیون و 823 هزار کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابجا کند.

بر همين اساس در خرداد 98، فرودگاه مهرآباد با 10115 فروند بيشترين نشست و برخاست هواپیما را به خود اختصاص داده و با جابهجايي بیش از یک ميليون و 192 هزار مسافر پرترافيكترين فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با 5117 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش نزدیک به 754 هزار مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با 3523 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بیش از 565 هزار مسافر در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد.

در این بین فرودگاه امام خمینی(ره) با ارسال و پذيرش بیش از 10 میلیون و 895 هزار کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از هشت میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش نزدیک به شش میلیون و 786 هزار کیلوگرم بار در رتبههای بعدی قرار دارند.

طبق این آمار سهم پروازهاي داخلي از كل پروازهاي خرداد 98، نشست و برخاست 26231 فروند هواپیما است كه طي آن بيش از سه ميليون مسافر و نزدیک به 21 ميليون و 828 هزار كيلوگرم بار منتقل شدهاست.

با توجه به اينكه تمام پروازهاي فرودگاه مهرآباد داخلي است، در اين بخش نيز اين فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 4227 فروند نشست و برخاست، نزدیک به 626 هزار اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پذيرش نزدیک به چهار ميليون و 763 هزار كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شيراز با 2274 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش بیش از 214 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از یک ميليون و 579 هزار كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد.

همچنین طبق این آمار سهم پروازهاي بینالمللی خرداد 98، در فرودگاههاي بينالمللي تحت مالكيت شركت فرودگاهها نيز، نشست و برخاست 5184 فروند هواپيما است كه طي آن بیش از 771 هزار مسافر اعزام و پذیرش و نزدیک به 15 ميليون كيلوگرم بار ارسال و پذیرش شدهاست.

در اين بخش فرودگاه امام خميني (ره) با نشست و برخاست بیش از 3483 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش نزدیک به 564 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از 10 ميليون و 860 هزار كيلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با ميزباني 890 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش نزدیک به 128 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بيش از دو ميليون كيلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 310 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش 30143 مسافر و ارسال و پذيرش بیش از یک میلیون كيلوگرم بار در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری