خبر خبر

ايستگاه هواشناسي ايرسايد فرودگاه مهرآباد جابه‎جا مي‎شود
مديرکل فرودگاه مهرآباد از برگزاري جلسه مشترک با مديرکل هواشناسي استان تهران و تصميم‎گيري در مورد جابجايي ايستگاه هواشناسي فرودگاه مهرآباد و جانمايي مکان جديد آن خبر داد.

به گزارش روابطعمومي فرودگاه مهرآباد، میرسعید صفينيا گفت: استقرار ايستگاه هواشناسي در سطوح پروازي به منظور كمك به دسترسي سريع و پيشبيني بهتر شرايط جوي برای تصميمگيريهاي عملیاتی لازمه عمليات فرودگاهي است و باید برای بهبود شرایط آن در فرودگاه مهرآباد اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات هواشناسی یکی از مهمترین پیشنیازها در زمینه ایمنی پروازها است، ادامه داد: با تعامل به وجود آمده میان طرفین، قرار است با انجام بررسیهای لازم بهترین مکان برای انتقال ایستگاه هواشناسی تعیین و برای اجرای این پروژه اقدام شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری