خبر خبر

انتصاب اعضاي کارگروه تهيه و تدوين آيين نامه هاي شرکت فرودگاه ها
با ابلاغي از سوي رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، رييس و اعضاي کارگروه تهيه و تدوين آيين نامه هاي شرکت منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، با توجه به تصویب اساسنامه شرکت موضوع ماده 53 قانون احکام دایمی برنامه ششم با ابلاغ سیاوش امیرمکری، رییس هیات مدیره و مدیرعامل، اعضای کارگروه تهیه و تدوین آیین نامه های شرکت موضوع بند(1) ماده مذکور منصوب شدند تا آیین نامه های مربوط را در کوتاه ترین زمان تدوین کنند.

براساس این ابلاغ، علی شورمیج، معاون توسعه مدیریت و منابع به عنوان رییس کارگروه و ابراهیم مرادی، عضو هیات مدیره و راهبر امور توسعه مدیریت و منابع، مصطفی صفایی، معاون عملیات فرودگاهی، محمد امیرانی، معاون عملیات هوانوردی، حمیدرضا سیدی، معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی، احمد مظفر، مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی، حجت رستمی، مدیرکل دفتر حقوقی، غلامحسین ابراهیمی، کارشناس معاونت توسعه مدیریت و منابع، مجید عروجی، ذیحساب و مدیرکل امور مالی و درآمد پیروز تمدنی به عنوان اعضای کمیته منصوب شده اند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری