خبر خبر

دستگاه کمک ناوبري فرودگاه خرم آباد وارسي پروازي شد
صحت عملکرد دستگاه هاي کمک ناوبري ILS/DME و DVOR/DME فرودگاه خرم آباد با انجام وارسي پروازي مورد تائيد قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه خرم آباد، این عملیات با تلاش گروه وارسی پروازی مرکز وارسی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی و با همکاری متخصصان اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی و متخصصان اداره کل کنترل ترافیک هوایی انجام شد و صحت عملکرد سامانه های نامبرد مورد تایید قرار گرفت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری