خبر خبر

انتصاب رييس و اعضاي کارگروه توسعه دولت الکترونيک شرکت فرودگاه ها
با ابلاغ هاي جداگانه مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، رييس و اعضاي کارگروه توسعه دولت الکترونيک و هوشمندسازي اداري منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، با ابلاغی از سوی سیاوش امیرمکری، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، حمیدرضا سیدی، معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی به عنوان رییس و محمد امیرانی، معاون عملیات هوانوردی، مصطفی صفایی، معاون عملیات فرودگاهی، علی شورمیج، معاون توسعه مدیریت و منابع، رحمت اله فیروزی پور، مدیرکل حراست و امنیت فرودگاهی و مجید یارندی، سرپرست اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، عباس مسیبی، سرپرست روابط عمومی و محمدرضا محمدیان (دبیر کارگروه) به عنوان اعضای کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری منصوب شدند.

کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری برای اجرای نقشه راه دولت الکترونیک (برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداری) تشکیل می شود.

از جمله وظایف کارگروه می توان به تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه شامل اهداف، اولویت ها، زمان بندی در سه سطح اطلاع رسانی، تعاملی و تراکنشی و پیشنهاد آن به کمیسیون راهبری دولت الکترونیک و راهبری استقرار آن پس از تصویب اشاره کرد.

همچنین اعضای کارگروه ملزم به برنامه ریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی دستگاه و راهبری اجرای برنامه، تعیین اولویت برای اصلاح فرآیندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرآیندهای دستگاه و تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی مردم به ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان، مجتمع های خدمات اداری و غیره هستند.

از دیگر مسوولیت های اعضای کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری می توان به راهبری و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمت رسانی دستگاه و ارزیابی و رتبه بندی آنها، مدیریت تعامل دستگاه با سایر دستگاه های اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک، راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان و کارشناسان واحد فناوری اطلاعات دستگاه و کارگزاران ارایه خدمات دولتی و راهبری اجرای برنامه فرهنگسازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی اشاره کرد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری