خبر خبر

رتبه 9 فرودگاه مهرآباد در نشست و برخاست هواپيماها در آفريقا و خاورميانه طي سال 2018
آمار تحليلي بولتن گروه تحليل‎گران ENAC نشان مي‎دهد که فرودگاه مهرآباد به عنوان پرترافيک ترين فرودگاه ايران در سال 2018 در شاخص نشست و برخاست هواپيماها در رتبه نهم فرودگاه‎هاي خاورميانه و قاره آفريقا قرار داشته است.

به گزارش روابطعمومي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، طبق تحلیل ارائه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردي و فرودگاهي معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، براساس بولتن منتشر شده توسط گروه تحلیلگرانENAC، در میان 50 فرودگاه از 26 کشور که دارای بالاترین رتبه در حوزه منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا هستند، فرودگاه مهرآباد با 129 هزار و 292 نشست و برخاست در رتبه 9، مشهد با 63 هزار و 21 نشست و برخاست در رتبه 27، امام خمینی(ره) با 50 هزار و 352 فروند در رتبه 29، شیراز با 32 هزار و 348 فروند در رتبه 38، کیش با 23 هزار و 755 نشست و برخاست در رتبه 40، اهواز با 21 هزار و 243 فروند در رتبه 45 و اصفهان با 20 هزار و 435 فروند در رتبه 46 قرار دارند.

همچنین در شاخص پذیرش و اعزام مسافر، فرودگاه مهرآباد با 15 میلیون و 170 هزار و 243 مسافر در رتبه 11، مشهد با 9 میلیون و 81 هزار و 402 مسافر در رتبه 18، امام خمینی (ره) با هفت میلیون و 617 هزار و 671 مسافر در رتبه 24، شیراز با سه میلیون و 214 هزار و 293 مسافر در رتبه 36، کیش با دو میلیون و 944 هزار و 797 مسافر در رتبه 37، اهواز با دو میلیون و 466 هزار و 298 مسافر در رتیه 42 و اصفهان با دو میلیون و 178 هزار و 543 مسافر در رتبه 47 جای دارند.

این آمار نشان میدهد که در شاخص ارسال و پذیرش بار و پست، فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذیرش 145 هزار و 425 تن در رتبه 16، مهرآباد با 104 هزار و 777 تن در رتبه 19، مشهد با 87 هزار و 333 تن در رتبه 21، کیش با 31 هزار و 887 تن در رتبه 28، شیراز با 31 هزار و 647 تن در رتبه 29، اصفهان با 20 هزار و چهار تن در رتبه 31 و اهواز با 19 هزار و 541 تن در رتبه 32 قرار دارند.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری