خبر خبر

اولين مدير فرودگاهي زن در ايران منصوب شد
با ابلاغي از سوي رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران پروانه سهرابي به سمت مدير فرودگاه آبادان منصوب شد.

به گزارش روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، سیاوش امیرمکری با توجه به توانمندیها و تجارب سهرابی از وی خواسته است تا در زمینه استقرار سیستم مدیریت ایمنی و ارتقاي سطح خدمات فرودگاهي در جهت پاسداشت حقوق شهروندي مسافران و هماهنگي مؤثر با شركتهاي هواپيمايي و نهادهاي حفاظتي – امنيتي و ديگر مجموعههای مرتبط با خدمات فرودگاهي و نگهداري اصولي زيرساختهاي موجود و بهرهبرداري مؤثر و اقتصادي از ظرفيتهاي فرودگاهي، توسعه كسب و كارها و وصول به موقع درآمدها با تأكيد بر انضباط مالي، اجتناب از اتلاف منابع، كاهش هزينهها، رعايت دقيق قوانين و مقررات و هماهنگي كامل با ستاد شركت برنامهریزی و اقدام کند.

سهرابی همچنین موظف شده است تا با توسعه كار تيمي، افزايش مهارتها و بهبود شرايط كاري «منابع انساني متخصص» ضمن تأكيد بر شناسايي و بکارگیری نيروهاي مستعد و جوان با هـدف همتاپروري و كادرسازي و همچنین تعامل موثر با مسئولان ارشد استان به منظور استفاده از ظرفیتهای فراهم شده در حوزه فرودگاهی و ایجاد مسیرهای جدید پروازی از مناطق مختلف اقدام کند.

گفتنی است، پروانه سهرابی پیش از این در سمت معاون برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی فرودگاه اهواز فعالیت میکرد که اکنون علاوه بر مدیریت فرودگاه آبادان، در جایگاه مشاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده نیز به ایفای نقش خواهد پرداخت. 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری