خبر خبر

بررسي مکانيزمهاي مديريت کليدهاي رمزگذاري در تامين امنيت شبکه ارتباطات هوانوردي
مولف: اکبر حسني باري
کارشناسي ارشد نرم افزار ،گروه کامپيوتر،واحد اروميه،دانشگاه آزاد اسلامي،اروميه،ايران
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری