خبر خبر

تحويل مدارک درماني کارکنان شرکت فرودگاه ها براي دريافت خسارت
سرپرست مديريت رفاه و خدمات و پشتيباني شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در اطلاعيه اي درخواست کرد که بيمه شدگان، مدارک درماني را به نماينده بيمه رازي تحويل دهند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، با توجه به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی درمان در 15 شهریور 98 با شرکت بیمه رازی، ضروری است تمام بیمه شدگان، مدارک و مستندات درمانی خود را تا 15 مهر ماه برای دریافت خسارت تحویل نماینده بیمه رازی دهند و رسید دریافت کنند.

از 15 شهریور به مدت یکسال قراردادهای بیمه تکمیل درمان، بیمه عمر و حوادث و سایر بخش ها با شرکت بیمه رازی تمدید شده که حق بیمه تکمیلی ماهانه هر نفر 795 هزار ریال و بیمه عمر و حوادث طرح دولت و گروهی کارکنان شاغل 266 هزار و 160 ریال است.

بیمه شدگانی که قصد حذف و یا اضافه وابستگان خود را دارند می توانند تا 30 مهر با مراجعه به صفحه پروفایل شخصی خود به نشانی my.airport.ir/46 اطلاعات بیمه ای خود را به روز رسانی کنند.

بازنشستگان نیز می توانند برای به روز رسانی لیست اسامی خود به واحد بازنشستگی مستقر در مدیریت رفاه و خدمات و پشتیبانی شرکت و در فرودگاه به امور اداری مراجعه کنند.

همچنین با توجه به اینکه تمام قراردادهای بیمه ای با شرکت بیمه رازی تمدید شده است تمام فرودگاه ها موظفند همه موارد بیمه ای از جمله بیمه نامه خودروهای تحت اختیار اعم از بیمه های ثالث و بدنه، خودروهای آتش نشانی و بیمه نامه های مهندسی را با شرکت بیمه رازی منعقد کنند.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری