خبر خبر

در دومين جلسه مجمع عمومي ساليانه شرکت شهر فرودگاهي امام خميني(ره):
بودجه سال ١٣٩٩ شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) تصويب شد
جلسه بررسي برنامه اصلاحي بودجه سال ١٣٩٨ و برنامه پيشنهادي بودجه سال ١٣٩٩ در مجمع عمومي شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، حیدر فرزانه معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: تصویب بودجه اصلاحیه سال ١٣٩٨، تصویب برنامه و بودجه سال ١٣٩٩، تصویب برنامه توسعه ٥ ساله شهر فرودگاهی، نحوه وصول مطالبات از شرکت های هواپیمایی داخلی و همچنین برنامه های توسعه ای شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از مباحث مباحث مطرح شده در مجمع عمومی شرکت بود.

وی با اشاره به تشریح هزینه های جاری شش ماه اول سال ١٣٩٨ در این جلسه ادامه داد  در این گزارش قرارداد های حجمی، هزینه های اداری و عمومی و حقوق و دستمزد طبق مصوبه سال ١٣٩٨ بررسی شد.


گفتنی است، مجمع عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)  با حضور شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و نماینده ویژه وزیر در امورمجامع، ناصر ثمری رییس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای این وزارتخانه، اعضای مجمع؛ مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران کل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برگزار شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری