خبر خبر

رشد شاخص هاي هوانوردي در فرودگاه هاي کم ترافيک
مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از رشد شاخص هاي هوانوردي در 9 فرودگاه کم ترافيک اين شرکت خبر داد و گفت: تعداد نشست و برخاست هواپيماها و اعزام و پذيرش مسافر در فرودگاه هاي لامرد و زنجان در نيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته قريب به سه برابر شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران؛ سیاوش امیرمکری در گفت و گو با ایرنا با اعلام این خبر عنوان کرد: میزان نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه لامرد از 80 فروند در نیمه نخست سال گذشته به 194 فروند در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

رییس هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران افزود: همچنین در این بازه زمانی میزان اعزام و پذیرش مسافران در فرودگاه لامرد با رشد بیش از دو برابری از 3174 به 7930 نفر و میزان ارسال و پذیرش بار نیز با رشد سه برابری از 18 هزار و 159 به 54 هزار و 809 کیلوگرم رسیده است.

وی با بیان اینکه فرودگاه زنجان نیز در این بازه زمانی در شاخص های نشست و برخاست هواپیما و جابه جایی مسافر قریب به سه برابر و در شاخص جابه جایی بار نیز رشد 72درصدی یافته است، گفت: پس از فرودگاه زنجان که تعداد پروازهای آن از 32 به 92 فروند رسیده، فرودگاه بجنورد با رشد 70 درصدی و رسیدن آمار نشست و برخاست آن از 70 به 90 پرواز، به رتبه سوم دست یافته است.

به گفته امیرمکری، رتبه چهارم رشد پرواز در نیمه نخست امسال به فرودگاه یاسوج اختصاص دارد که آمار پروازهای آن از 48 به 92 فروند رسیده و در این مدت با رشد سه برابری تعداد مسافر روبرو بوده به طوری که میزان مسافر آن از یک هزار و 892 نفر به پنج هزار و 317 نفر رسیده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها گفت: طبق بررسی های انجام شده فرودگاه رامسر با رشد 34 درصدی پرواز(از 328 به 428 فروند) رتبه پنجم را داراست و فرودگاه های آبادان با رشد 24 درصدی و رفسنجان(10 درصدی)، ایلام(9 درصدی) و بم(شش درصدی)در مقام های بعدی قرار دارند.

وی با تاکید بر اینکه در مجموع، 9 فرودگاه شامل لامرد، زنجان، بجنورد، یاسوج، رامسر، آبادان، رفسنجان، ایلام و بم در تمام شاخص های نشست و برخاست، جابه جایی مسافر و ارسال و پذیرش بار، با رشد مواجه بوده اند، اظهار داشت: البته شاهد رشد پرواز، مسافر و بار در برخی فرودگاه ها نیز بوده ایم اما آمار مذکور تنها به فرودگاه هایی اختصاص دارد که در همه شاخص ها با افزایش روبرو بوده اند.

امیرمکری گفت: در شاخص رشد جابه جایی مسافر در میان این فرودگاه ها رتبه نخست به فرودگاه های لامرد، زنجان و یاسوج با رشد سه برابری و سپس به ترتیب به فرودگاه های بجنورد (69 درصدی)، رامسر(57 درصدی)، آبادان (42 درصدی)، ایلام و بم (12 درصدی) و رفسنجان (دو درصدی) اختصاص دارد.

وی افزود: از میان این 9 فرودگاه بیشترین رشد جابه جایی بار به فرودگاه یاسوج و لامرد (100 درصد) و سپس فرودگاه های زنجان (72 درصد)، بجنورد و رامسر (54 درصد)، آبادان (36 درصد)، بم و رفسنجان (21 درصد) و ایلام (13 درصد ) اختصاص دارد.

امیرمکری با اشاره به اینکه فرودگاه های مذکور جزء فرودگاه های مرز هوایی و داخلی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران محسوب می شوند، گفت: این فرودگاه ها از ظرفیت های لازم برای خدمت رسانی به ایرلاین ها و مسافران برخوردار بوده و رشد چند برابری پروازها و مسافران گواه آن است.

به گفته وی این حجم بالای پرواز و مسافر در فرودگاه های کوچک نشان می دهد که زمینه های لازم برای توسعه هوانوردی عمومی فراهم است.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری