خبر خبر

اختصاص خودروي دومنظوره براي عمليات زمستاني فرودگاه ياسوج
يک دستگاه کاميون پشتيباني عمليات زمستاني به فرودگاه ياسوج اختصاص و تحويل داده شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه یاسوج، برای تسریع و ارتقای روند عملیات زمستانی این فرودگاه که از جمله فرودگاه های مرتفع و کوهستانی کشور محسوب می شود، یک دستگاه کامیون بنز 911 بهسازی شده برای مصارف دو منظوره (اوره پاش و برف روب) اختصاص داده شد.

این خودرو نیازمند اعمال بهسازی ها و تعمیرات است که طی روزهای آینده عملیات ارتقای وضعیت فنی این خودرو انجام می شود و در رده خودروهای عملیاتی این فرودگاه قرار می گیرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری