خبر خبر

نام نويسي از متقاضيان شرکت در جايزه ملي و منطقه اي APO
سازمان ملي بهره وري ايران از تمام اشخاص موثر در ارتقاي بهره وري ملي براي شرکت در جايزه ملي و منطقه اي سازمان بهره وري آسيايي (APO) نام نويسي مي کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، از همکاران واجد شرایط شرکت دعوت می شود تا 25 آذر برای ثبت نام به موقع به سامانه سازمان ملی بهره وری به نشانی www.nipo.gov.ir اقدام کنند.

هدف سازمان بهره وری آسیایی از تدوین جایزه ملی و منطقه ای ایجاد انگیزه بیشتر بریا ترویج حرکت بهره وری در منطقه و کشورهای عضو و ترغیب افرادی است که اقدام چشمگیری در افزایش بهره وری در منطقه داشته اند.

معیارهای شایستگی برای جایزه ملی و منطقه ای APO که از سال 1990 هر پنج سال یکبار برگزار می شود، شامل تفکر، تحقیق یا توسعه بدیع و نوآور در تولید و طراحی مفاهیم و فناوری های جدید متناسب با شرایط برای افزایش بهره وری، استفاده از تکنیک ها در زمینه های خاص و ویژه برای افزایش بهره وری، نهادسازی برای ارتقای بهره وری و انتشار مفاهیم و تکنیک های ارتقای بهره وری است.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری