خبر خبر

افتتاح دومين مرکز فرعي تجسس و نجات هوايي کشور در فرودگاه بندرعباس
دومين مرکز فرعي تجسس و نجات هوايي کشور با هدف پيدا کردن نقطه احتمالي وقوع سوانح، پياده سازي آن بر روي نقشه و ارسال اطلاعات مربوط به ارگان هاي درگير در عمليات امداد و نجات در فرودگاه بندرعباس افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های استان هرمزگان، در آیینی با حضور ابوذر ضیائی، سرپرست اداره کل، رئیس ادارات مرکز کنترل فضای کشور،  معاون دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، مشاور معاون عملیات هوانوردی و رئیس گروه توسعه خدمات ناوبری شرکت فردگاه ها و ناوبری هوایی ایران دومین مرکز فرعی تجسس و نجات هوایی ( Resuqe Search &) کشور در فرودگاه بندرعباس به بهره برداری رسید.

در این راستا دو نفر از کارکنان اداره مراقبت پرواز فرودگاه بندرعباس پس از گذراندن دوره های تخصصی در این مرکز مشغول فعالیت خواهند شد تا هماهنگی های لازم را جهت عملیات جست وجو و نجات بعد از وقوع سوانح هوایی انجام دهند.

از مهمترین وظایف این مرکز فرعی، پیدا کردن نقطه احتمالی وقوع سوانح ، پیاده سازی آن بر روی نقشه و ارسال اطلاعات مربوط به ارگان های درگیر در عملیات امداد و نجات است.

همچنین تجهیزات این مرکز منطبق بر ضمیمه 12 کنوانسیون شیکاگو و الزامات قیدشده در CAD2412 سازمان هواپیمای کشوری است.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری