خبر خبر

نصب UPS پشتيبان در فرودگاه اصفهان
پروژه نصب UPS پشتيبان و تعويض تابلو برق برج مراقبت فرودگاه اصفهان بدون وقفه در عمليات پروازي با موفقيت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه هاي استان اصفهان، این طرح در راستاي افزايش سطح ايمني پروازها و مسافران که از اهداف اصلی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران است، همچنین با توجه به حساسیت سیستم های فعال در برج مراقبت پرواز و مرکز کنترل هوایی اجرا شد.

استفاده از UPSهای کارآمد و برنامه ریزی دقیق در جهت عدم ایجاد تداخل در عملیات پروازی بسیار دارای اهمیت است و متخصصان الکترونیک هواپیمایی فرودگاه هاي استان اصفهان با همکاری کارکنان اداره های فنی و مهندسی، مراقبت پرواز و ساختمان و با طراحی گام های مشخص در اجرای کار بدون وقفه در عملیات پروازی، این پروژه را به سرانجام رساندند.

انجام این طرح شامل مراحل برگزاری جلسه هماهنگی و تشکیل کارگروه، ساخت اتاق UPS جدید با کف کاذب مناسب و لدرکشی، کابل کشی(از نیروگاه تا اتاق UPS و از اتاقUPS  تا مرکز کنترل)، جانمایی دو UPS و جعبه های باتری، نصب UPS جدید ۱۰ کیلووات، قرار دادن تمام سیستم های مرکز کنترل روی برق UPS تحت دستورالعمل از پیش تعیین شده، جمع آوری تابلوی برق قدیم و نصب تابلوی برق جدید، جمع آوری UPS قدیم و نصب آن در اتاق UPS جدید، نصب سوئیچ انتقال برق و تنظیم دو UPS به صورت پشتیبان و انجام تست های لازم و زیر بار قرار دادن UPS ها بود.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری