خبر خبر

سطوح پروازي فرودگاه آبادان پاکسازي شد
مدير فرودگاه آبادان از پاکسازي سطوح پروازي و اطراف ديوار حفاظتي براي افزايش ايمني پروازها خبر داد.

به گزارش روابطعمومی فرودگاه آبادان، پروانه سهرابی، مدیر فرودگاه  با اشاره به اینکه این پاکسازی به صورت دورهای انجام میشود، گفت: با اجرای طرح برطرف کردن موانع و اشیا و نابودی گیاهان هرز و خطرساز، ایمنی باند و سطوح پروازی این فرودگاه افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح گیاهان خشک و علف های هرز موجود در مساحت بالایی از سطوح پروازی و اطراف دیوار حفاظتی فرودگاه از بین رفتهاند، افزود: این اقدام در فرودگاههای سراسر دنیا برای ارتقای عملکرد سامانههای ایمنی فرودگاهی انجام میشود تا از آتشسوزی و به وجود آمدن خطراتی از جمله مکیده شدن علفها توسط موتور هواپیما، برخورد با بدنه هواپیما و همچنین جذب پرندگان جلوگیری شود.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری