خبر خبر

مسئول حفظ و نگهداري ابنيه ساختمان هاي شرکت فرودگاه ها منصوب شد
معاون توسعه مديريت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، پيمان جعفر را به عنوان مسئول حفظ و نگهداري ابنيه ساختمان هاي اين شرکت منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، در ابلاغ صادر شده از سوي علي شورميج خطاب به پيمان‌ جعفر آمده است: نظر به تجربه جنابعالي و هماهنگي به عمل آمده با معاونت عمليات فرودگاهي با حفظ پست سازماني، مسئوليت حفظ و نگهداري ابنيه ساختمان هاي شرکت به شما محول مي شود. در اين ابلاغ از مسئول جديد خواسته شده است، انجام وظايف محول شده با نظارت کامل مديريت رفاه و خدمات پشتيباني صورت گيرد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری