خبر خبر

دو انتصاب در اداره کل فرودگاه هاي خراسان رضوي
با دو ابلاغ جداگانه از سوي معاون توسعه مديريت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، معاونان عمليات فرودگاهي و اقتصادي و بازرگاني اداره کل فرودگاه هاي خراسان رضوي منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی، طی ابلاغی از سوی علي شورميج؛ معاون توسعه مديريت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، سید اسماعیل موسوی به سمت معاونت عملیات فرودگاهی و علی همتی به سمت معاون اقتصادی و بازرگانی اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی منصوب شدند.

موسوی پیش از این در سمت معاونت اقتصادی و بازرگانی و علی همتی پیش از این مسوولیت معاونت توسعه  مدیریت و منابع این اداره کل را برعهده داشت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری