خبر خبر

پاکسازي سطوح پروازي در فرودگاه شيراز
براي پيشگيري از بروز هر گونه رخداد خسارت بار، اجراي عمليات پاکسازي و جمع آوري علف هاي هرز و همچنين بوته ها و گياهان خشک در اطراف باندهاي پروازي، دستگاه‌هاي کمک ناوبري و علايم و چراغ ها در فرودگاه شيراز آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های فارس، این طرح با توجه به بارندگی سال گذشته و پوشش سطوح پروازی از علف های هرز، با هدف رعایت و حفظ اصول ایمنی نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه و همچنین کاهش مخاطرات ناشی از آتشسوزی احتمالی و تجمع پرندگان انجام می شود.

عملیات پاکسازی سطوح پروازی در مساحتی حدود ۷۰ هکتار در مدت زمان یک ماه از محل اعتبار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران انجام می شود.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری