خبر خبر

در مراسم توديع و معارفه مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي عنوان شد
ضرورت ارتقاي بخش نرم افزاري، راهبري، نگهداري و بروز رساني سيستمها
عضو هيات مديره و راهبر عمليات فرودگاهي بر لزوم ارتقاي بخش نرم افزاري در اداره کل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي تاکيد کرد.

به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران؛ حسين اسفندياري در مراسم توديع و معارفه مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي با بيان اينکه در عرصه مديريتي نبايد دچار کم فروشي شويم، از وفايي مديرکل سابق به عنوان مديرکلي ياد کرد که براي ارتقاي سيستم هميشه متواضع رفتار و عمل کرده است. وي با بيان اينکه تغيير مديريتي در برخي مواقع يک ضرورت است، از صفي نيا مديرکل جديد خواست پرتوان تر از گذشته به سيستم کمک کند چرا که اولويت در اين مقطع استقرار سيستم هاي نرم افزاري براي مديريت صحيح تجهيزات فرودگاهي، راهبري سيستم ها و نگهداري و بروز رساني آنها است.

عضو هيات مديره و راهبر عمليات فرودگاهي تاکيد کرد: اداره کل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي به عنوان يک اداره کل تخصصي مي بايست ضمن پيشرفت در بخش نرم افزاري، با برنامه ريزي جهت آموزش هاي روز در زمينه هاي تخصصي براي نيروهاي انساني در ستاد و فرودگاه ها، تجهيزات موجود را سازماندهي و بروز رساني کند.

در ادامه اين مراسم، مصطفي صفايي معاون عمليات فرودگاهي ضمن تقدير و تشکر از تلاش هاي شبانه روزي وفايي مديرکل سابق اداره کل، گفت: ايشان در دوران مديريتي خود با تلاش هاي شبانه روزي و برنامه ريزي هاي دقيق توانست کارنامه قابل توجهي را ارائه داده و مجموعه را به سمت پيشرفت سوق دهند.

وي در ادامه مجموعه نيروي انساني اداره کل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي را مثبت ارزيابي کرد و گفت: اين مجموعه سرمايه هاي بسياري را نگهداري مي کند و ما شاهد اقدامات بسيار خوب طي سال هاي اخير بوده ايم. صفایی تاکيد کرد: مجموعه فوق نيازمند تکنولوژي ها و تجهيزات به روز است و بايستي پيشرفت را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد.

معاون عملیات فرودگاهی بر حضور سرمايه هاي انساني و متخصص در اين اداره کل تاکيد کرد و تخصصي تر کردن اداره فني را يک الزام دانست.

عباس وفايي نيز در ادامه اين مراسم بر استفاده مطلوب از فرصت ها در زمان تصدي خود اشاره کرد و گفت: خوشبختانه استفاده مطلوبي از فرصت ها شد و ما طي اين دوران شاهد خريد و اعتبارات به موقع و حمايت هاي دستگاه ها و ادارات کل بوديم.

وي خود را سرباز مجموعه اعلام کرد و خاطرنشان کرد: اگر اتفاق مثبتي در مجموعه افتاده نتيجه تلاش تمامي همکاران بوده و آنها نشان دادند که تخصصي فعاليت مي کنند.

در پايان نيز میرسعید صفي نيا به عنوان مديرکل جديد اين اداره کل ضمن قدرداني از مديريت سابق بر مسئوليت پذيري افراد در هر سيستمي تاکيد کرد و گفت: ما در اين مجموعه شاهد حضور جوانان مهربان، متخصص، بي ادعا و مجاهدان خاموش هستيم که کارها را به نحو احسنت پيش مي برند.

وي گفت: هدف ما اين است که اداره فني را به صورت يکپارچه مديريت کرده و فعاليت ها با نظارت و کنترل بيشتري انجام شود. گفتني است؛ در پايان از زحمات وفايي مديرکل سابق قدرداني و صفي نيا به عنوان مديرکل جديد معرفي شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری