خبر خبر

اعضاي کارگروه صيانت از ارزش ها و عفاف و حجاب منصوب شدند
با ابلاغ هاي جداگانه از سوي معاون توسعه مديريت و منابع، اعضاي کارگروه صيانت از ارزش ها و عفاف و حجاب شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، بر اساس این ابلاغ ها، سکینه آهنین جان، زهره پوردهنده، میثم خسروی، خاطره دارابی، طاهره شیدایی زاده و معصومه جوکار به عنوان اعضای کارگروه صیانت از ارزش ها و عفاف و حجاب منصوب شدند.

این کارگروه با وظایف مشخص برگرفته از سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری به منظور احیای سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر در مورد حجاب و عفاف، پیش بینی راهکارهای عملی و اثربخش در برنامه های ترویج حجاب و عفاف، در اولویت قراردادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه های شرکت، نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمان های دولتی و عمومی و نظارت و تاکید بر ضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرم های اسلامی- ایرانی و حضور ساده و بی آرایش در محیط کار تشکیل شده است.

از جمله وظایف اعضای این کارگروه می توان به تهیه برنامه عملیاتی صیانت از ارزش ها و عفاف و حجاب و تبیین و ترویج پوشش مناسب و رعایت شئونات اسلامی- ایرانی، تعیین شاخص های صیانت از ارزش ها و عفاف و حجاب و اولویت بندی آنها بر اساس شرح وظایف سازمانی و دوره ای از اجرای آنها در شرکت، تدوین و بازنگری برنامه ها و دستورالعمل ها جهت ترویج حجاب و عفاف و برنامه ریزی جهت نظارت بر اجرای آنها، زمینه سازی جهت توسعه برنامه های آموزشی و دعوت از شخصیت های مذهبی- فرهنگی در راستای ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب و ارزش های اسلامی- ایرانی، نظارت بر موارد مندرج در منشور رفتار حرفه ای و مسایل پیرامون آن از جمله رعایت پوشش اسلامی تعیین شده در شرع مقدس اسلام در محیط کار، ارایه گزارش موارد ناقض منشور طبق برنامه تنظیمی هر ماه به کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، پیش بینی راهکارهای عملی و اثربخش در برنامه های ترویج حجاب و عفاف حقوق شهروندی در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه فرهنگی جامعه اشاره کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری