خبر خبر

برگزاري مانور عمليات زمستاني فرودگاه شهداي گرگان
مانور عمليات زمستاني فرودگاه گرگان در راستاي تست دستگاه هاي برف روب و آماده سازي تجهيزات فرودگاهي براي مقابله با شرايط نامساعد جوي و يخبندان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل فرودگاه هاي استان گلستان؛ اين مانور مطابق با برنامه زمانبندي عمليات زمستاني شرکت فرودگاههاوناوبري هوايي ايران با هدف افزايش آمادگي و هماهنگي نيروهاي انساني در زمان برف و يخ بندان برگزارشد.

در اين مانور که با حضور مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان، مدیرکل فرودگاه های استان، معاونین و کارکنان آتش نشانی و هدايت زمينی هواپيما برگزار شد، علاوه بر استقرار تجهيزات برف روبی، وارسی و کارکرد دستگاه ها بر اساس چک ليست های تهيه شده مورد ارزيابی قرار گرفت.

اين مانور همه ساله پيش از شروع فصل بارندگی های زمستانی در راستای تست دستگاه های برف روب  و آماده سازی تجهيزات فرودگاهی برای مقابله با شرايط نامساعد جوی و يخبندان انجام می شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری