خبر خبر

آغاز پياده سازي سند برنامه استراتژيک شرکت در سه فرودگاه منتخب کشور
اجراي پياده سازي سند برنامه استراتژيک شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با حضور مديران و کارگروه استراتژيک در سه فرودگاه منتخب مشهد، بندرعباس و آبادان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران؛ این اقدام در راستای اجرای مصوبات هیات مدیره مبنی بر ضرورت پیاده سازی و پایش برنامه استراتژیک شرکت فرودگاهها، متعاقب تدوین نقشه استراتژی ستاد و  با توجه به مفاد مندرج در برنامه صورت گرفته است.

بر این اساس طی نشستی با حضور شهرام خلج زاده مدیرکل دفتر برنامه ریزی راهبردی و مدیریت عملکرد، محمود امانی بنی مدیرکل فرودگاههای استان خراسان رضوی، ابوذر ضیایی مدیرکل فرودگاههای هرمزگان و خواست خدایی، مدیر فرودگاه آبادان، چالش ها، فرایندها و راهکارهای تدوین برنامه استراتژیک و اجرای این سند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است؛ پیاده سازی و پایش برنامه استراتژیک شرکت همسو با استراتژی های کلان مصوب هیات مدیره و مطابق با برنامه ریزی های بعمل آمده، زیر نظر مشاور پروژه و با نظارت عالیه دفتر برنامه ریزی راهبردی و مدیریت عملکرد اجرا می شود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری