خبر خبر

سازمان هواپيمايي کشوري خبر داد:
برنامه مميزي ارائه دهندگان خدمات ناوبري هوايي در سال ۱۴۰۱ آغاز شد
در راستاي برنامه جهاني مميزي نظارت بر ايمني (USOAP) ايکائو در حوزه مميزي ارائه دهندگان خدمات ناوبري هوايي، برنامه مميزي اين حوزه براي صدور گواهينامه عملياتي مربوطه براي اولين بار درکشور آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در راستای برنامه جهانی ممیزی نظارت بر ایمنی (USOAP) ایکائو در حوزه ممیزی ارائه دهندگان خدمات ناوبری هوایی، برنامه ممیزی این حوزه برای صدور گواهینامه عملیاتی مربوطه برای اولین بار درکشور آغاز شد.

این برنامه که با محوریت دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان برنامه ریزی و راهبری می شود تا پایان سال در مهم ترین واحدهای ارائه دهنده این خدمات اجرایی خواهد شد. براین اساس در هفته جاری ممیزی آغاز و در بخش های مختلف در حال انجام است.

لازم به ذکر است؛ ممیزی در کلیه حوزه های ارایه خدمات ناوبری هوایی اعم از مدیریت ترافیک هوایی، مخابرات هوانوردی و هواشناسی هوانوردی، جستجو و نجات، مدیریت اطلاعات هوانوردی و طراحی دستورالعمل های پروازی در ستاد مرکزی شرکت فرودگاه ها، مرکز کنترل فضای کشور و فرودگاه های سراسر کشور انجام خواهد شد.

هدف از این ممیزی ها کسب اطمینان از وجود انطباق لازم بین استانداردها و خدمات در حال ارايه است تا در صورت لزوم تصمیمات و اقدامات لازم برای ارتقا کیفیت ارايه خدمات اتخاذ و اجرایی گردد. این ممیزی ها در بازه های مشخص برنامه ریزی شده با بازدید، مصاحبه، ارزیابی و تست توسط ممیزان دارای صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری انجام خواهدشد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار تازه‌ترین اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

گزارش تصویری گزارش تصویری