خبر خبر

اعزام و پذيرش نزديک به سه ميليون مسافر هوايي تا 14 فروردين
فرودگاه‎هاي کشور تا 14 فروردين، با اعزام و پذيرش نزديک به سه ميليون نفر به مسافران نوروزي خدمت‎رساني کردند.

به گزارش روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، براساس آمار سامانه جامع آماری وزارت راه و شهرسازی از 25 اسفند 97 تا 14 فروردین 98، در مجموع فرودگاههای کشور نزدیک به سه میلیون مسافر را اعزام و پذیرش کردند و بستر و هدایتگر نشست و برخاست 23170 سورتی پرواز بودند.

همچنین بر اساس آمار ارسالی از فرودگاهها، در این مدت فرودگاه مهرآباد با اعزام و پذیرش بیش از 760 هزار مسافر در قالب نشست و برخاست 6258 پرواز بیشترین مسافر نوروزی را داشته است.

پس از مهرآباد، فرودگاه امام خمینی (ره) با میزبانی نشست و برخاست 2809 پرواز نزدیک به 456 هزار مسافر را از و به مقاصد خارج از کشور اعزام و پذیرش کرده و در رتبه دوم قرار گرفته است.

فرودگاه مشهد نیز با اعزام و پذیرش بیش از 403 هزار مسافر در مقاصد داخلی و خارجی، طی نشست و برخاست 2768 پرواز در جایگاه سوم قرارگرفته است و فرودگاه شیراز با اعزام و پذیرش بیش از 163 هزار مسافر و میزبانی 1617 پرواز در جایگاه چهارم، فرودگاه اصفهان با اعزام و پذیرش نزدیک به 103 هزار مسافر در قالب 925 پرواز در جایگاه پنجم قرار گرفتهاند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

درج نظر درج نظر

تازه‌ترین اخبار حج تازه‌ترین اخبار حج

گزارش تصویری حج گزارش تصویری حج